zaterdag 1 juli 2017

2016 Is voor Staatsolie moeilijkste boekjaar ooit geweest

Boekjaar met een brutowinst van US$ 13 miljoen afgesloten


In de 36-jarige geschiedenis van Staatsolie is 2016 het moeilijkste boekjaar geweest voor het parastatale bedrijf. Afgelopen jaar bedroeg Staatsolies geconsolideerde omzet US$ 368 miljoen, 38% lager dan in 2015 (US$ 591 miljoen). De daling van de olieprijzen heeft grote invloed gehad op de financiële positie en activiteiten van het bedrijf. Bezuinigingsmaatregelen in combinatie met aantrekkende olieprijzen in de tweede helft van 2016 hebben erin geresulteerd dat het boekjaar met een brutowinst van US$ 13 miljoen is afgesloten. 

De vooruitzichten voor dit jaar zijn positief, meldt Staatsolie.

De gemiddelde prijs van US$ 41,44 per barrel voor de USGC HSFO Waterborne, de referentie van de Saramacca Crude, lag 8% lager dan in 2015. De geconsolideerde brutowinst van US$ 13 miljoen (US$ 29 miljoen in 2015) is het gezamenlijk resultaat van Staatsolie en de dochterbedrijven Staatsolie Power Company Suriname, GOw2 Energy Company en Ventrin Petroleum Company.

De bijdrage aan de staatskas, in de vorm van dividend en belastingen, bedroeg US$ 39,6 miljoen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft de jaarrekening over 2016 vrijdag 30 juni 2017goedgekeurd. De aandeelhouder werd vertegenwoordigd door vicepresident Ashwin Adhin, bijgestaan door directeur Planning en Ontwikkelingsfinanciering Iris Sandel van het ministerie van Financiën.

Ongekende terugval productie 
In 2016 zijn er per dag gemiddeld 16.327 vaten Saramacca Crude geproduceerd, een jaarproductie van bijna 6 miljoen vaten. De olieproductie kende een terugval van 4% vergeleken met 2015, voornamelijk doordat er minder putten zijn geboord, dit als een van de getroffen bezuinigingsmaatregelen. In 2017 zullen 117 putten worden geboord en zal een jaarproductie worden gerealiseerd van 5,98 miljoen vaten.

De raffinaderij heeft in 2016 ongeveer 1,8 miljoen vaten hoogwaardige diesel en gasoline geproduceerd; dit is 71% van het gestelde productiedoel. Daarnaast produceerde de raffinaderij ruim 2 miljoen vaten stookolie en 35.000 vaten bitumen. Er zijn maatregelen getroffen om de verschillende technische en organisatorische knelpunten op te heffen en er is alle vertrouwen in dat de voor 2017 gestelde productiedoelen gehaald worden. Er zijn 5,98 miljoen vaten petroleumproducten afgezet, waaronder hoogwaardige diesel op de exportmarkt. De afzet betreft verkopen van eigen productie en verkopen uit handelsactiviteiten (inkoop en doorverkoop van diesel, gasoline en stookolie).

De leveringen aan de visserijsector zijn hervat, nadat deze ruim twee jaar waren stopgezet vanwege de bouw en opstart van de raffinaderij.

In 2016 heeft Staatsolie de uitstaande lening van US$ 600 miljoen bij een groep buitenlandse banken weten te herfinancieren. De lening dient eind 2019 volledig te zijn afgelost. Met een langlopende lening bij de overheid is in één keer ongeveer de helft van de bankschuld afgelost en is de andere helft opgedeeld in kleinere termijnaflossingen. De herfinanciering heeft kapitaal vrijgemaakt om de komende periode in productie en exploratie te investeren.

Exploratie 
De exploratieactiviteiten in het zeegebied zijn in 2016 voortgezet. In het zeegebied met een waterdiepte tot 30 meter (nearshore) heeft Staatsolie op basis van de resultaten van proefboringen in 2015 het gebied verdeeld in vier blokken. Voor twee van de blokken is in 2016 de zoektocht gestart naar partners voor de verdere exploratie.

Staatsolies partners in het diepzeegebied (offshore) hebben hun respectieve exploratieprogramma’s voortgezet en de exploratieput Roselle-1 is geboord. Apache heeft in Blok 53 de Kolibrie-1 exploratieput geboord in maart-april 2017, maar op geen van beide locaties is een commerciële vondst gedaan. Beide putten leverden een schat aan geologische data op over het Guiana Basin. Deze informatie draagt bij tot een gerichtere zoektocht naar commerciële voorraden. In het laatste kwartaal van 2017 zal Tullow Oil de Araku-1 exploratieput boren in Blok 54.

De grote vondsten in 2016 in het zeegebied van Guyana hebben geleid tot meer belangstelling voor Suriname. Op 13 juli 2017 wordt met een consortium bestaande uit ExxonMobil, Hess en Statoil een productiedelingscontract gesloten voor Blok 59 en met Statoil eveneens een productiedelingscontract voor Blok 60.

Vooruitzichten 
De ontwikkelingen in de internationale oliewereld duiden erop dat de olieprijzen bewegelijk zullen blijven. De hedendaagse realiteit is dat olie een grondstof is waarvan de prijs door vraag en aanbod wordt bepaald. Staatsolie houdt rekening hiermee en blijft werken aan het zo laag mogelijk te houden van de productiekosten, waardoor het hoofd kan worden geboden aan toekomstige dalingen van de olieprijzen.

De vooruitzichten voor 2017 zijn positief.

Het gunstige perspectief wordt onder andere ingegeven door:
- Het herstel van de internationale olieprijzen, ingezet in de tweede helft van het boekjaar 2016;
- De verhoging van de raffinaderijproductie, waarbij er meer hoogwaardige diesel en gasoline wordt gemaakt;
- De inkomsten uit de Merian goudmijn, waarin Staatsolie een aandeel van 25% heeft. De mijn werd in oktober 2016 in bedrijf genomen;
- De interesse van internationale oliebedrijven in ons zeegebied;
- De resultaten van de eind 2015 ingezette organisatieverandering die reeds ertoe heeft geleid dat er kostenbewuster en efficiënter wordt gewerkt.

De positieve afsluiting van het boekjaar 2016 zorgt ervoor dat Staatsolie de uitdagingen in 2017 en in de jaren daarna vol vertrouwen in eigen kunnen aangaat. Vooral door de inspanningen van haar medewerkers, ondersteund door de raad van commissarissen, de aandeelhouder en overige direct betrokkenen, is de maatschappij in staat geweest financieel gezond te blijven en heeft getoond een robuuste organisatie te zijn die ook zwaar weer kan doorstaan.

Staatsolie is er daarom van verzekerd dat zij van grote waarde zal blijven voor de aandeelhouder en een belangrijke bijdrage zal blijven leveren aan de ontwikkeling Suriname.

0 comments:

Een reactie plaatsen