donderdag 13 juli 2017

Aanpak OM Curaçao en Douane merk vervalste goederen

Steeds vaker komen personen via Hato Curaçao binnen met grote hoeveelheden merk vervalste goederen 


Gedurende de afgelopen jaren heeft het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao, in overleg en in samenwerking met Douane Curaçao, een aantal grootschalige acties gevoerd tegen personen en bedrijven die zich schuldig hadden gemaakt aan het invoeren, opslagen dan wel het aan het publiek te koop aanbieden van merk vervalste goederen. Deze acties hebben onder meer tot gevolg gehad dat de merk vervalste goederen in beslag werden genomen en vervolgens vernietigd zijn, nu conform onze lokale (straf)wetgeving het invoeren, uitvoeren, doorvoeren, het in voorraad hebben en het te koop aanbieden van merk vervalste goederen een strafbaar feit oplevert. Dit bericht het OM donderdag 13 juli 2017.

De laatste weken bij controle is steeds vaker geconstateerd dat personen die via onze luchthaven het land binnenkomen, grote hoeveelheden merk vervalste goederen bij zich hebben.

Gelet op het feit dat in deze periode veel personen met vakantie gaan en in het buitenland goederen kopen die ze vervolgens willen invoeren, wil het Openbaar Ministerie en Douane Curaçao een ieder (nogmaals) informeren, dat de invoer of het in voorraad hebben van merk vervalste goederen, strafbaar is. 

De strafwetgeving bepaalt evenwel dat het niet strafbaar is om enkele waren (goederen) die merk vervalst zijn, in voorraad/bij zich te hebben, doch uitsluitend indien dat voor eigen gebruik is. In dit verband wordt onderscheid gemaakt tussen 5 categorieën goederen, te weten:
1) Schoeisel: hieronder wordt onder andere verstaan: pantoffels, gympies, slippers en sportschoeisel; 2) Kleding: hieronder wordt onder andere verstaan: ondergoed, kousen, jurken, polo’s, hemden, broeken en mantelpakken;
3) Hoofddeksel: hieronder wordt onder andere verstaan: hoeden, mutsen en petten;
4) Bergingsmiddelen: hieronder wordt onder andere verstaan: tassen, rugzakken, portemonnees, etuis en koffers;
5) Andere goederen: hieronder wordt onder andere verstaan: bijouterie, parfums, verzorgingsmiddelen en elektronica.

Van elk van deze categorieën mag een reiziger maximaal twee (2) goederen hebben die merk vervalst zijn. Het kan om twee goederen van hetzelfde merk zijn of twee goederen van verschillende merken. Hier volgt een voorbeeld ter verduidelijking.

Voorbeeld: een binnenkomende passagier heeft in haar koffer drie (3) polo’s van het merk A, twee (2) jurken van het merk B, één (1) jurk van het merk C en vijf (5) bloesjes van het merk D, alles merk vervalst en voor eigen gebruik. Het gaat hier allemaal om goederen uit de categorie kleding. Wordt bij binnenkomst geconstateerd, dat ze deze goederen bij zich heeft, dan mag de reiziger twee van de polo’s merk A behouden en de rest mag ze niet meenemen. Of ze kan één jurk merk B en één bloesje merk D behouden. Of ze blijft met één polo merk A en het jurkje merk C. De rest mag ze niet meenemen.

Nogmaals: van elk categorie goederen, mag iemand twee merk vervalste goederen voor eigen gebruik behouden.

Deze zelfde passagier heeft voorts: 1 horloge merk X, één ketting merk Y en een flesje parfum merk Z. Ook van deze drie goederen, mag ze twee behouden, bijvoorbeeld de ketting en het flesje parfum, omdat deze goederen in een andere categorie vallen dan de kleren van daarnet. Alle overige merk vervalste goederen zullen in beslag worden genomen. De reiziger mag dan afstand doen van de goederen. Op dat moment krijgt de reiziger een waarschuwing en blijft zijn of haar handelen verder zonder consequenties. Mocht dezelfde reiziger in de toekomst zich wederom schuldig maken aan het invoeren van meer merk vervalste goederen dan wat wettelijk is toegestaan, dan zal er proces-verbaal worden opgemaakt tegen deze persoon.

Het gevolg kan zijn dat er dan een strafrechtelijke vervolging volgt. Mocht een passagier aan de ander kant besluiten geen afstand te doen van de goederen, dan zal proces-verbaal worden opgemaakt. De reiziger loopt dan het risico strafrechtelijk vervolgd te worden, waarbij een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of een geldboete van NAf 10.000 kan worden opgelegd. Als het misdrijf gepleegd is in het kader van de uitoefening van een bedrijf wordt de straf verhoogd tot gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van NAf 25.000.

Ten overvloede willen het OM Curaçao en de Douane alle reizigers er nogmaals op wijzen, dat bij aankoop van (omgerekend) NAf 200 of meer aan goederen in het buitenland, deze goederen bij aankomst aangegeven moeten worden.

0 comments:

Een reactie plaatsen