maandag 10 juli 2017

'Aiwen Ajadeen moet zich doodschamen, hij is geen lid, maar profiteert van onze inspanningen'

Renate Wouden, voorzitster BBGO, ligt niet wakker van kritiek actievoerder Aiwen Ajadeen


Renate Wouden, voorzitster van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), ligt niet wakker van de kritiek van Aiwen Ajadeen. Zij zegt vandaag, maandag 10 juli 2017, in de Ware Tijd dat de 62-jarige gepensioneerde actievoerder verzwijgt wat de BBGO wel heeft kunnen bereiken. Zoals de gedeeltelijke uitbetaling van de Srd 1.000 koopkrachtversterking uit 2015 en het welvaartsvast maken van de pensioenen. 

Ajadeen wijst erop dat het laatste een verdienste is van oud-voorzitter Armand Deekman. Hij is zaterdag een éénmansprotest begonnen bij het standbeeld van Kwakoe, omdat hij ontevreden is over de wijze waarop de belangen van gepensioneerden worden gediend door de overheid maar meer nog door de BBGO. Zelf is Ajadeen geen lid, maar zegt de verrichtingen kritisch te volgen.

Wouden stelt ook, dat het op zich al een prestatie is dat de minister van Financiën de recente koopkrachtversterking van Srd 375 heeft toegezegd. 'Als we niet hadden onderhandeld, zou het niet zover zijn gekomen.'

Ajadeen die 38 jaar voor de overheid heeft gewerkt, vindt toezeggen te mager en dat de BBGO 'niet met de handen op tafel slaat' om koopkrachtversterking af te dwingen. Hij merkt op, dat de leden bij de laatste vergadering hebben gevraagd om te protesteren, maar het bestuur heeft dat niet zover laten komen. 'Ik vraag mij af of de voorzitter affiniteit heeft met de partij van de zittende regering. Waarom wacht ze zo lang, terwijl er elke dag een gepensioneerde wegvalt.'

Wouden stoort zich eraan, dat Ajadeen geen lid is en toch kritiek meent te leveren. 'Hij moet zich doodschamen, want hij is geen lid maar hij profiteert ook van onze inspanningen.' 

0 comments:

Een reactie plaatsen