woensdag 5 juli 2017

Asadang (NDP): 'Vernieuwingen in de stad, zorgen voor een nog grotere gap tussen stad en binnenland'

'Met nieuwe ontwikkelingsstrategie blijkt binnenland weer overgeslagen te zullen worden'


'We praten over een Ontwikkelingsplan, waar we gezamenlijk de ontwikkelingsrichting van het land willen veranderen. Dit kunnen we niet bereiken met ondeugdelijk onderwijs. Het onderwijs zal zodanig ingericht moeten worden, zodat het voldoet aan de ontwikkelingsaspiraties die wij met z’n allen voorstaan. Belangrijk hierbij is dat we de Surinamers in stad en district dienen op te leiden en zo nodig de juiste vorming te geven zodat deze ontwikkeling gerealiseerd kan worden.' Dit zei Assembleelid Wendell Asadang (NDP) gisteren tijdens de begrotingsbehandeling, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 5 juli 2017.

'Het is bekend dat het binnenland een ontwikkelingsachterstand heeft en het blijkt dat met deze nieuwe ontwikkelingsstrategie, wij weer overgeslagen zullen worden', concludeerde het Assembleelid.

De vernieuwingen die doorgevoerd worden in de stad, zorgen voor een nog grotere gap tussen de stad en het binnenland.

'We missen in het binnenland de meest fundamentele onderwijs faciliteiten. Faciliteiten op VOJ-niveau en op VOS-niveau. Het frappante hiervan, is dat ik heb geconstateerd, dat deze problemen zich het meest voordoen, in gebieden waar Surinamers, met een bepaalde afkomst, het meest woonachtig zijn. Mevrouw de voorzitter, ik wil een voorbeeld geven van wat ik hier suggereer. Op Atjoni kunnen de kinderen tot het niveau van de 2e klas van de LBO lessen volgen. Na de 2e klas moeten de ouders hun pupillen naar de stad sturen voor vervolgonderwijs. Voor onderwijs op VOS-niveau (algemeen vormend en technisch onderwijs) zijn de districtskinderen van voornamelijk Sipaliwini, Brokopondo en Marowijne, nadat ze de MULO hebben doorlopen noodgedwongen naar de stad te komen. Deze kinderen zijn heel jong en moeten de cultuur van de ouders en de vertrouwde omgeving achterlaten, om zich in een nieuw milieu aan te passen. Dit nieuwe milieu heeft zijn eigen uitdagingen en vormen een grote cultuur omslag voor de jongeren.'

Luister en kijk naar Asadang vanaf 2:40:20


Hij hield enkele van de uitdagingen voor, waarmee de jongeren en de samenleving geconfronteerd worden:
1. Het ontberen van een gezinsleven.
2. Het fenomeen van braindrain in het district.
3. Grotere financiële uitgaven voor de ouders, vanwege de eisen die in de stad gesteld worden voor transport, verblijf en schoolbenodigdheden.
4. Het ontstaan van drop-outs. Ouders die geen mensen hebben in de stad, om de jongeren op te vangen en te begeleiden.

'Als land en als regering dient u ook aandacht te besteden aan het binnenland en ervoor te zorgen dat er opleidingsinstituten worden opgezet. Het liefst instituten die direct kunnen inspelen op de tekorten binnen de arbeidsmarkt aldaar, bijvoorbeeld het opzetten van opleidingen voor het vergroten van het aantal leerkrachten. Ook kan een aanvang worden gemaakt met opleidingen op lager en middelbaar technisch niveau, die afgestemd zijn op de aanwezige grondstoffen, zoals die voor de bouw, de mijnbouw, de bosbouw, de landbouw en zelfs de toerisme', benadrukte Asadang.

Hij werd door diverse Assembleeleden ondersteund die ook steeds aandacht vragen voor het onderwijs.

0 comments:

Een reactie plaatsen