donderdag 13 juli 2017

Assemblee gaat verder met behandeling Anti-Corruptiewet

'Politieke wil ontbreekt om tot bestrijding van corruptie over te gaan'


De Nationale Assemblee gaat vandaag, donderdag 13 juli 2017, om elf uur 's ochtends, verder met de behandeling van de Anti-Corruptiewet. Deze ontwerpwet is alop 19 november 2015 in behandeling genomen. 

'Ik ben positief gestemd dat de behandeling wordt voortgezet. Er is in commissieverband gewerkt aan verdere aanscherping en dat is positief', zegt Assembleelid Carl Breeveld (DOE) op Starnieuws. Hij maakt deel uit van de commissie die de openbare behandeling van de ontwerpwet heeft voorbereid. 'Duidelijk is wel, dat het nieuwe Wetboek van Strafrecht reeds ruime mogelijkheid biedt om tot bestrijding van corruptie over te gaan. Helaas gebeurt dat niet, omdat de politieke wil ontbreekt', stelt de politicus.

Hij vindt het schandalig dat er bijvoorbeeld CLAD rapporten (Centrale Landsaccountantsdienst) zijn, die de regering links laat liggen, terwijl uit de inhoud duidelijk blijkt hoe er gestoeid is met staatsmiddelen.

'We blijven echter positief over elk nieuw wetsproduct dat transparantie van beleid kan vergroten en curatief ook verdachten in beeld brengt waarbij gerechtelijke stappen volgen.'

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons heeft de behandeling van de Anti-Corruptiewet op de agenda geplaatst, nadat de regering uitstel vroeg, omdat zij meer tijd nodig had om vragen die gesteld zijn over het Ontwikkelingsplan en de begroting, te beantwoorden. De regering komt nu dinsdag aan het woord.

In de commissie van rapporteurs van de Anti-Corruptiewet hebben verder zitting: André Misiekaba (voorzitter, NDP), Asiskumar Gajadien (VHP), Celsius Waterberg (BEP), Gregory Rusland (NPS), Ronnie Brunswijk (ABOP) en Amzad Abdoel (NDP).

0 comments:

Een reactie plaatsen