dinsdag 25 juli 2017

Assembleeleden willen dat collectieve rechten inheemsen en in stamverband levende groepen gegarandeerd zijn

Parlementsleden dienen initiatief wetsvoorstel in


Assembleeleden hebben een initiatiefvoorstel ingediend om de collectieve rechten van inheemsen en in stamverband levende groepen in het binnenland te garanderen. Het initiatief moet voorkomen, dat deze groepen geschaad worden in hun belangen of hun woon- en leefgebied kwijtraken, terwijl de regering nog werkt aan de oplossing van het grondenrechtenvraagstuk. Het voorstel is ook bedoeld om te voorkomen dat goud- en houtkapconcessies of andere commerciële en/of zakelijke rechten worden toegekend aan derden zonder dat de regering de lokale bewoners heeft geconsulteerd. Dat bleek gisteren tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, aldus vandaag, dinsdag 25 juli 2017, de Ware Tijd.

Parlementsvoorzitster Jennifer Geerlings-Simons legde uit. dat donderdag een commissie van rapporteurs wordt benoemd om de openbare behandeling van het initiatiefvoorstel voor te bereiden. De ontwerpwet zal met voortvarendheid worden behandeld, zodat na afkondiging de regering en belangengroepen in alle rust het vervolgtraject kunnen afmaken.

Minister Dikan van Regionale Ontwikkeling beantwoordde vragen over de uitvoering van internationale vonnissen die de Staat verplichten tot erkenning van de grondenrechten van de Kaliña en Lokono-inheemsen en de Saamaka.

Hij legde uit dat de regering zich nog meer zal inspannen om het Kaliña/Lokono-vonnis uit te voeren.

In 2015 werd de staat Suriname veroordeeld om de grondenrechten van deze stammen wettelijk te erkennen. De regering zal voldoen aan de financiële verplichtingen in het vonnis, zei de bewindsman.

De betaling aan de drie organisaties die de staat Suriname hadden aangebracht bij het Inter-Amerikaanse Mensenrechtenhof is in voorbereiding. De uitbetaling aan twee organisaties is al in oktober 2016 goedgekeurd door de Ministerraad. Het ministerie van Financiën moet het geld overmaken. De betaling aan de inheemsen moet nog door de regering worden goedgekeurd.

In overleg met alle betrokken groepen wordt een gemeenschapsontwikkelingsfonds opgezet met als startbedrag 250.000 Amerikaanse dollar, een kwart van de één miljoen dollar die het mensenrechtenhof heeft toegekend. De bedoeling is dat daarna jaarlijks nog drie keer een kwart miljoen dollar in het fonds zal wordt gestort.

0 comments:

Een reactie plaatsen