zaterdag 1 juli 2017

Assembleelid Ashok Kalloe (VHP) vraagt regering aandacht voor rijstsector en wateroverlast

'Srd 5 miljoen uitgetrokken in begroting voor landbouwsector, niet genoeg, liever brengt u het naar 35 miljoen.'


Assembleelid Ashok Kalloe (VHP) heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling zijn bezorgdheid geuit over de situatie waarin de rijstsector van Nickerie verkeert. Hij vroeg de regering, hoe zij de infrastructuur in het district structureel aan gaat pakken. Hij was er niet mee eens dat er geen oplossing gevonden kan worden voor het overtollige water dat de natuur veroorzaak, aldus vandaag, zaterdag 1 juli 2017, Starnieuws.

Op de Oost-Westverbinding vanaf Burnside tot km 151 stroomt water over de weg die ook nog kuilen en gaten heeft. 'Ik heb gezien, dat de weg vanaf Coronie tot Coppenamepunt is gelapt, maar er is nog een verzakking bij een duiker. Ik ga niet zeggen waar, want de regering moet de weg zelf gaan inspecteren. Intussen is al 550 hectaren rijstgrond verloren gegaan en meer dan duizend hectaren die nog onder dreigt te lopen. Ook moet de Lekbeteugelingsdam verbreed en verhoogd worden', stelde het Assembleelid.

Kalloe betoogde, dat bestaande landbouwwegen niet worden aangepakt en nieuwe wegen ook niet worden aangelegd. Kreken die de wateroverlast moeten afvoeren, worden niet opgehaald. En sluizen worden ook niet geïnspecteerd of ze in een goede staat verkeren. De landbouwers houden hier dan de nare gevolgen van over.

Kalloe adviseerde de regering om samen met alle betrokkenen om de tafel te gaan zitten en goede afspraken te maken, indien zij werkelijk het land tot een voedselschuur wilt maken. 'Nickerie heeft de potentie om meer dan honderdduizend hectaren in productie te brengen, maar daarvoor moet de regering investeren in het district. Hiervoor is er ook transparantie nodig vanuit de ministeries, want producenten en financierders moeten ook inzage hebben in de ontwikkelingen. Dan is de Srd 5 miljoen, die uitgetrokken is in de begroting voor de ontwikkeling van de landbouwsector, niet genoeg. Liever brengt u het naar 35 miljoen.'

Ook het uitbaggeren van de Nickerierivier en het afronden van het vliegveld van het district werden aan de regering voorgehouden. Op deze manier zal de export vanuit Nickerie opgevoerd kunnen worden.

0 comments:

Een reactie plaatsen