zaterdag 8 juli 2017

Assembleelid Sapoen wil gedegen evaluatie Ontwikkelingsplan 2012-2016

'Is het zinvol om dagen te besteden aan een OP zonder gedegen evaluatie vorige planperiode?'


Assembleelid Raymond Sapoen vindt dat het Ontwikkelingsplan (OP) 2017-2021 pas goed beoordeeld kan worden na een gedegen evaluatie van de vorige planperiode. Hij wil van de regering weten wat de uitkomsten zijn van het OP 2012-2016. De vorige planperiode ging uit van een reële economische groei van 6% per jaar en een beoogde banencreatie van zo'n 25.000 over vijf jaren. Er was een totale investering van ruim Srd 23 miljard voor uitgetrokken waarvan 47% voor rekening van de particuliere sector en 53% voor de publieke sector. 

'Wat is hiervan terecht gekomen voorzitter, wanneer wij in aanmerking nemen dat de groei in de periode 12-16 veelal bepaald is door de minder gunstige ontwikkelingen van de wereldmarktprijzen van met name goud en aardolie', stelde de politicus tijdens de begrotingsbehandeling, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 8 juli 2017.

Sapoen wil weten hoeveel banen werkelijk zijn gecreëerd, hoeveel productiebedrijven zijn er gestart en hoeveel hebben opgehouden te bestaan als gevolg van de recessie.
Hoeveel volkswoningen zijn er gebouwd.
Hoe is het gesteld met de armoedebestrijding in de afgelopen planperiode?
Wat zijn de realisaties geweest van de diverse ontwikkelingsprogramma's, welke zijn in uitvoering, welke gedeeltelijk, welke helemaal niet in uitvoering en wat zijn de stagnaties?

'Als de regering deze basale vragen niet kan beantwoorden kun je eigenlijk een OP niet serieus nemen.'

Bij een presentatie van het Planbureau in het parlement is 'in antwoord op de vraag over evaluatie gesteld dat dit zeer moeilijk aan te geven is, omdat we eerst moeten definiëren wat we onder evaluatie verstaan. Dus betekent dit, dat we gewoon vrolijk verder gaan naar het volgende OP, omdat simpelweg de Grondwet dat ons voorschrijft?'

De vraag is volgens Sapoen of het zinvol is om uren en dagen te besteden aan een OP zonder een gedegen evaluatie van de vorige planperiode. Er bestaan geen evaluatierapporten van de regering, ministeries en eenieder gaat op zijn eigen wijze evaluatie plegen met alle consequenties van dien, voerde het Assembleelid aan.

In het vorige OP stond, dat er een sturingsteam aangewezen zou worden ter ondersteuning van de uitvoeringsinstanties en voor het stimuleren van de uitvoering van dit ontwikkelingsplan. Sapoen heeft hier niks van gemerkt. De volksvertegenwoordiger stelde, dat het planapparaat, eigenlijk het gehele overheidsapparaat geen mechanismen heeft om projecten en programma's adequaat te begeleiden, monitoren en te evalueren.

'En dat vind ik zeer pijnlijk voorzitter omdat exact deze omstandigheid keer op keer wordt herhaald in afgelopen planperioden. Het zwakke, versnipperde en politiek uitgeholde planapparaat van Suriname. Het planningsraamwerk van de overheid is in de loop der jaren niet aangepast aan veranderende omstandigheden in de wereld en aan behoeften van de samenleving. En ook hier voorzitter, geeft de regering dit toe en stelt dat de hervorming van het nationaal planapparaat een voorwaarde is voor het slagen van het OP 17-21. Willen wij een succesvolle OP is de hervorming van het nationaal planapparaat een voorwaarde.'

Hoe belangrijk dit onderdeel is blijkt uit het feit, dat een heel hoofdstuk is gewijd aan de uitvoeringscapaciteit van het overheidsapparaat vanaf de opstartfase dit jaar 2017 tot de uitvoeringsfase in 2021, merkte Sapoen op.

0 comments:

Een reactie plaatsen