maandag 3 juli 2017

Assembleevoorzitster wil alle informatie rond Huisartsen Informatie Systeem

Geerlings-Simons wil af van welles-nietes- en oeverloze discussie rond introductie systeem


Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons heeft vicepresident Ashwin Adhin vrijdag erop gewezen, dat de regering geen enkele reden heeft om niet alle informatie rond het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) op te sturen naar het parlement. Geerlings-Simons wil af van de welles-nietes- en oeverloze discussie rond de introductie van dit systeem binnen de gezondheidszorg. 

Deze kwestie werd vrijdag ter sprake gebracht door VHP-parlementariër Dew Sharman bij de behandeling van het Ontwikkelingsplan 2017-2021, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, maandag 3 juli 2017.

Naast vraagtekens die hij plaatste bij de beleidsinzichten van de regering over het HIS, suggereerde Sharman ook, dat er waarschijnlijk verkeerde comptabele beslissingen worden genomen. Zo zou een extern bureau door het ministerie van Volksgezondheid zijn aangetrokken om enquêtes en haalbaarheidsstudies te doen voor het systeem. Ook het inhuren van een ICT-bureau om het HIS te digitaliseren viel niet in goede aarde bij de politicus. Dit bureau zou op slinkse wijze veel geld weten op te strijken met deze opdracht.

Sharman, die veel bewijsstukken blijkt te hebben over het HIS, weigerde op vragen van Geerlings-Simons die te overhandigen aan het college. 'Dit zijn mijn stukken en ik vind dat het de regering is die stukken moet produceren voor het parlement.' 

Adhin die in eerste instantie de kritiek van Sharman bestempelde als ongenuanceerd, zei later dat er meerdere wegen zijn om te kunnen communiceren met het parlement, zoals via de vaste commissie van Volksgezondheid. Geerlings-Simons wees hem echter erop dat de documenten nu officieel via haar als voorzitster van De Nationale Assemblee worden opgevraagd. 'Ze zijn al in het bezit van het lid Sharman, u hebt nu geen enkele reden om ze niet op te sturen.'

Ze tikte overigens ook Sharman op de vingers met de opmerking, dat het niet zo kan zijn dat parlementariërs suggesties doen in hun spreekbeurt over vermeende corruptieve zaken en beweren het bewijs te hebben, maar weigeren die over te leggen.

0 comments:

Een reactie plaatsen