vrijdag 14 juli 2017

Barryl Biekman verliest rechtszaak tegen Prem Radhakishun

Tegen de beschikking van het Gerechtshof staat geen hoger beroep open

'Inzake raciaal taalgebruik, dit zijn zaken waar het OM en de Rechterlijke Macht in Nederland koudwatervrees vertonen'  


De beklagkamer van het Gerechtshof in Amsterdam heeft donderdag 13 juli 2017 het verzoek van Barryl Biekman om het Openbaar Ministerie (OM) te bevelen Prem Radhakishun strafrechtelijk te vervolgen afgewezen. Tegen de beschikking van het Gerechtshof staat geen hoger beroep open.

Het sepot van het OM is daarmee definitief.

Korte voorgeschiedenis 
Prem Radhakishun had op 31 januari 2016 in Wijkcentrum Kormelink in Amsterdam Zuidoost in een bijeenkomst die was georganiseerd door SIMUD (Stichting Instituut voor Multiculturele Dienstverlening), in samenwerking met het Surinaams Inspraak Orgaan en Harry van Bommel een brief gezonden om voor te lezen. De brief werd voorgelezen door Romeo Hoost. In de brief wordt Biekman zonder uitzondering en sarrend ‘negerin’ genoemd. Ook wordt in de brief – volledig in strijd met de waarheid – gesteld dat Biekman 'voor de moordenaar Desi Bouterse werkt en moorden van deze gangster met de zogenaamde waarheidscommissie heeft bedekt'.

Biekman heeft daarop aangifte gedaan tegen Prem Radhakishun van belediging en laster.

Nadat het OM die aangifte had geseponeerd is Biekman in beklag gegaan middels de zogeheten artikel 12 Sv-procedure waarmee het Gerechtshof kan worden verzocht om het OM te bevelen alsnog strafrechtelijke vervolging in te stellen.

Verloop van de procedure 
Zij heeft op 10 mei 2017 haar verzoek – samen met haar advocaat mr. A.R. Mes uit Zoetermeer – mondeling toegelicht. Daarbij heeft zij verwezen naar verschillende aspecten op het gebied van racisme, raciaal profileren en raciaal taalgebruik die hun oorsprong vinden in het (Nederlandse) slavernijverleden. Zij heeft de vele betekenissen van het ‘n’- woord aan de orde gesteld en een document ter zitting uitgereikt. Verder heeft ze de verplichtingen van de Nederlandse staat als lid van het CERD Verdrag op het gebied van de bestrijding van alle vormen van raciale discriminatie, toegelicht.

Een artikel van Sandew Hira waarin hij de claim op vrije meningsuiting door Prem Radhakishun becommentarieert heeft ook niets uitgehaald. De verwijzing naar ontwikkelingen binnen het Rijksmuseum op het gebied van het ‘n’-woord evenmin.

De advocaat generaal heeft in haar repliek, tot grote schrik van Biekman, gezegd dat Biekman juist vanwege haar publieke functie, tegen een stootje moet kunnen wanneer iemand haar met het ‘n’-woord aanduidt. Dezelfde ochtend ontving het Hof in dezelfde samenstelling ook de gezamenlijke klagers in de 'Zwarte Piet-zaken' waarin vervolging werd gevraagd van de gemeente Gouda en diverse winkelbedrijven omtrent de gang van zaken tijdens de Sinterklaasintocht van 2014 in Gouda. Ook dit verzoek is later afgewezen.

Over de inhoud van de beschikking 
De beschikking in de zaak Biekman is hoofdzakelijk technisch-juridisch gemotiveerd. De bewering dat Biekman voor Bouterse heeft gewerkt levert volgens het Hof geen laster op, omdat geen sprake is van een concreet feit, zoals de wet inderdaad vereist. Dit standpunt is aanvechtbaar. Het stelselmatige gebruik van de aanduiding ‘negerin’ m.b.t. Biekman is volgens het Hof wel beledigend, maar dat vindt in dit geval, aldus het Hof, zijn rechtvaardiging in het feit dat Prem Radhakishun de uitlatingen heeft gedaan in de context van een maatschappelijk debat.

Ook hier kunnen vraagtekens worden geplaatst, omdat de wet stelt dat nodeloos grievend taalgebruik in geen geval is toegestaan.

Gevraagd naar de reactie van Biekman: ‘Betreffende raciaal taalgebruik: dit zijn zaken waar het Openbaar ministerie en de Rechterlijke Macht in Nederland koudwatervrees vertonen, ik blijf het zeggen dat de Nederlandse politiek moet optreden. Mensenrechteneducatie vooral op het gebied van Afrofobie geldt ook voor de Rechterlijke Macht. Racisme zal en moet verslagen worden’.

Ter informatie:(Red. De Surinaamse Krant)

0 comments:

Een reactie plaatsen