woensdag 5 juli 2017

Bee (ABOP): 'Districtscommissaris Daniel, Marowijne, misleidt boothouders met fictieve boete'

'Financiële boete is een aangelegenheid van het Openbaar Ministerie'


Districtscommissaris Freddy Daniel: 'Het is geen boete, maar een bijdrage'


Assembleelid Marinus Bee (ABOP) constateert een grove manier van misleiding vanuit het districtscommissariaat Marowijne. Tijdens de begrotingsbehandeling gisteren in het parlement voerde de politicus aan, dat het commissariaat boetes oplegt aan boothouders en deze verplicht Srd 500 te storten. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 5 juli 2017.

'Er is een grenssluiting tussen vijf en acht uur in de ochtend. Wanneer boothouders dit overtreden, dan brengt het districtscommissariaat hen Srd 500 in rekening als boetegeld. Dit bedrag moet betaald worden voordat de boten worden teruggegeven. Opmerkelijk is dat op de kwitantie wordt genoteerd: ‘wegens bijdrage Kustwacht’', stelde Bee.

De ABOP’er overhandigde twee kwitanties aan het parlement als bewijs.

Bee benadrukte dat hij in de commissie Regionale Organen zit en dat er op geen moment een regeling gemaakt is, die de districtscommissaris de mogelijkheid geeft om boetegelden op te leggen aan boothouders. 'Financiële boete is een aangelegenheid van het Openbaar Ministerie. Het is zeer misleidend en ‘onkan’. We weten dat er een financiële nood is, maar wij moeten binnen het wettelijke kader handelen', aldus Bee.

Fungerend parlementsvoorzitter Melvin Bouva (NDP) bevestigde de bewering van Bee, nadat hij de kwitanties had doorgenomen. Echter moeten volgens hem nog geen conclusies worden getrokken zolang de regering nog niet concreet in is gegaan op deze kwestie.

Districtscommissaris Freddy Daniel zegt in een reactie, dat hij deze kwestie zal overlaten aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, aangezien deze rechtstreeks aan de regering is overlegd. Daniel, die niet inhoudelijk wil ingaan op deze kwestie, zegt wel dat het nergens staat dat de mensen een boete opgelegd hebben gehad. Het gaat volgens hem om een bijdrage.

0 comments:

Een reactie plaatsen