dinsdag 4 juli 2017

'Binnen onderwijs, van kleuterschool tot universiteit en hoger onderwijs, is een triest beeld te zien'

Rusland (NPS): 'Wij willen weten of minister concreet plan heeft hoe dit triest beeld te verbeteren'


De scholen in Paramaribo-Zuid en in het binnenland schommelen tussen 35 en 50% geslaagden. In Paramaribo en in de stabielere economisch sterkere districten, zoals Commewijne en Nickerie, is het resultaat tussen de 50 en 80% geslaagden. NPS-fractieleider Gregory Rusland vroeg maandag, tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee bij de behandeling van het Ontwikkelingsplan, extra aandacht voor de slechte resultaten in de economisch minder sterk ontwikkelde delen van Suriname, zo bericht dinsdag 4 juli 2017 Starnieuws.

De situatie tergt het land al jaren en het kost miljoenen, terwijl het onderwijs juist voor de kinderen in economisch zwakkere gezinnen een lift zou moeten zijn om zichzelf omhoog te tillen.

Rusland legde de vinger op de zere plekken. Hij stelde dat binnen het onderwijs, vanaf de kleuterschool tot de universiteit en het hoger onderwijs, een triest beeld te zien is. Daarom wil hij van de regering een diepgaande analyse over deze situatie.

'Wij willen niet alleen statistieken die aangeven hoe slecht de situatie is in het primair onderwijs, want die zijn intussen voldoende bekend. Wij willen weten als de minister een concreet plan heeft hoe dit triest beeld te verbeteren', betoogde het Assembleelid.

Bij de opsomming over de situatie noemde Rusland het trieste beeld van drop outs, van kinderen die overgaan wegens leeftijd waardoor leerlingen van 14 jaar samen zitten met die van 9 jaar, van kinderen die vele malen doubleren. Hij vindt dat het niet zo mag zijn, dat geaccepteerd wordt dat slechte prestaties bijna de norm worden voor kinderen uit economisch en sociaal zwakkere milieus. Rusland benadrukte dat er serieuze oplossingen moeten komen.

Hij wil informatie van minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur over zijn planning om de grote ongelijkheid binnen het onderwijs weg te werken. Deze zorg betreft ook het Lager Beroepsonderwijs, waar volgens hem lessen van slechts de traditionele beroepen op een hele ouderwetse manier worden gegeven.

0 comments:

Een reactie plaatsen