vrijdag 14 juli 2017

Bisdom Paramaribo en Conservation International-Suriname slaan handen ineen

Unieke samenwerking om bewustwording over natuurbescherming te verspreiden


Liefde voor de schepping en bescherming van de natuur. Deze kerngedachten vormen de basis van de samenwerking die het Bisdom Paramaribo en milieuorganisatie Conservation International-Suriname vandaag, vrijdag 14 juli 2017, zijn aangegaan. De partners hebben besloten om samen projecten uit te voeren, om invulling te geven aan deze partnerschap. Dit bericht de Ware Tijd.

Het eerste project is op zondag 16 juli en betreft de ingebruikname van een 'natuurhal' in het kerkelijk museum. De hal is speciaal ingericht om films en documentaires te tonen en daarmee vooral bij de schooljeugd het natuurbewustzijn te kweken. Daarnaast zal de ruimte ook gebruikt worden voor thema-avonden met andere groepen. Behalve de inrichting van de natuurhal zullen de partners via andere projecten middels lesbrieven op scholen de kerngedachte verspreiden.

Verder zullen er in samenwerking met de kathedrale koorschool toneelopvoeringen en musicals opgevoerd worden om de bewustwording over natuurbescherming te verspreiden. De samenwerkende instanties werken ook toe naar het actualiseren van de natuurbeschermingswet.

De samenwerking werd vandaag in het Kerkelijk Museum aangekondigd door monseigneur Karel Choennie en John Goedschalk, directer van Conservation International-Suriname.

Hieronder een gedeelte uit het persbericht van vandaag van het Bisdom:

'(...) nitiatief
Sedert zijn benoeming tot Bisschop van Paramaribo heeft mgr Choennie aangegeven dat wij als kerk heel bijzonder aandacht en liefde moeten hebben voor de schepping, dat ons door God geschonken is. Deze aandacht en liefde moet ook omgezet worden in concrete daden en attitude om de natuur te beschermen en de verdere vernietiging van de schepping tegen te gaan zodat wij voor volgende generaties een betere wereld kunnen achterlaten. Met de publicatie van zijn ecologische encycliek, Laudato si, heeft paus Franciscus het streven bij de bisschop om in eigen land iets te doen aan natuurbehoud alleen maar versterkt. Als Bisdom kunnen wij echter dit niet alleen bereiken, maar is samenwerking met anderen, in het bijzonder organisaties die gericht zijn op bescherming en behoud van de natuur, noodzakelijk. Dit was de basis voor de samenwerking met Conservation International Suriname en met het eerste project wil de bisschop vooral beginnen bij de jongere generatie om een houding van liefde voor en bescherming van de natuur te kweken. (...)

0 comments:

Een reactie plaatsen