woensdag 5 juli 2017

Bolivia stelt dat Chili in kwestie Silala-rivier regels Internationaal Hof van Justitie overtreedt

Chili hoopt op uitspraak Hof, dat de Silala een 'internationale rivier' is


(Bron foto: verdenoticias.org)

De Boliviaanse president Evo Morales heeft dinsdag zijn Chileense tegenhangster, Michelle Bachelet, beschuldigd van inbreuk plegen op de regels van het Internationaal Hof van Justitie (ICJ) in Den Haag door de inhoud van het verslag dat door dat land is ingediend in het geschil over het gebruik van de Silala-rivier te 'onthullen', waardoor een 'onnodig' conflict in de media wordt veroorzaakt, aldus de Latin American Herald Tribune vandaag, woensdag 5 juli 2017.

Morales las dinsdag een verklaring voor over de zaak in het Regerings Paleis in La Paz en bevestigde, dat op 3 juli 2018, wanneer Bolivia's reactie op Chili aan de ICJ in Den Haag wordt voorgelegd, ook een tegenvorderingsaanvraag zal worden ingediend op hetzelfde punt tegen dat land .
De regering van Santiago heeft maandag in Den Haag de zaak tegen Bolivia ingediend, in de hoop op een ​​ICJ-beslissing, dat de Silala een 'internationale rivier' is, waarop Chili gelijkwaardige rechten heeft. Bolivia heeft die visie afgewezen en, integendeel, beschuldigt Chili om door middel van kunstmatige kanalen de hydrologische bronnen af ​​te leiden die afkomstig zijn uit de Boliviaanse bronnen waaruit de Silala stroomt en commerciële verrijking van zijn toegang tot de waterweg krijgt.

Morales zei dinsdag dat Chili 'moet erkennen dat er vreedzame manieren zijn om controverses tussen naties te beslechten' en dat het geen vraagtekens moet plaatsen bij 'de bevoegdheid van rechtbanken om kwesties rond  Bolivia in behandeling te nemen'.

Morales zei onmiddellijk, dat zijn regering 'geen verwijzing zal maken' naar de inhoud van het door Chili ingediende rapport tot de ICJ haar publicatie toestaat. Hij voegde er echter aan, toe dat Bolivia de verklaring van Bachelet en de Chileense minister van Buitenlandse Zaken, Heraldo Muñoz, categorisch verwerpt 'dat niet alleen de regels van de rechtbank schendt, door de details van het geschil op een in eigen belang en onjuiste manier te onthullen, maar ook openlijk een onnodig publiek debat in de media veroorzaakt'.

(Bron foto: eju.tv)
Hij merkte ook de 'tegenstrijdige positie van de Chileense regering' op, die zaken indient tegen Bolivia bij de ICJ, terwijl tegelijkertijd eenzijdig gebruik wordt gemaakt van al het water dat voortkomt uit de Silala's bronnen op Boliviaanse grondgebied, door middel van kunstmatige infrastructuur.

Beide landen staan ook bij het Hof in Den Haag tegenover elkaar in Bolivia's 100-jaar oude maritieme zaak. In 2013 heeft Bolivia de ICJ verzocht om een oplossing voor Chili's verplichting te onderhandelen over de vraag naar toegang tot de Stille Oceaan, die in de oorlog verloren ging, die in 1879 uitbrak.

Ter informatie:


(Red. De Surinaamse Krant/Latin American Herald Tribune)

0 comments:

Een reactie plaatsen