maandag 17 juli 2017

Bond binnen stelt directie Diakonessenhuis ultimatum tot donderdag 20 juli

Vakbond is lange wachten op CAO-onderhandelingen voor 2017 meer dan beu


De bond bij het Diakonessenhuis heeft de directie een ultimatum gesteld tot donderdag 20 juli om te starten met de CAO-onderhandelingen voor 2017. 'Het gaat om de secundaire zaken. Nadat er een prikactie was gevoerd, is er een oplossing gevonden tussen de leiding van het ziekenhuis en de regering', zegt Robby Naarendorp, voorzitter van de bond, maandagmiddag 17 juli 2017 op Starnieuws. 

Hij stelt, dat de bond niet verantwoordelijk is voor de gevolgen van de besluiten die de algemene ledenvergadering vrijdag neemt. Naarendorp geeft aan dat de besprekingen reeds gestart moesten zijn. 'Afspraak was dat de gesprekken over de secundaire voorzieningen in juni zouden aanvangen en dat is bevestigd ook. De bond heeft al in december 2016 een pakket ingediend.'

De vakbondsleider zegt, dat het bestuur een schrijven ontving kort voordat de onderhandelingen zouden beginnen. Volgens Naarendorp deed de directie de mededeling, dat in de statuten staat dat eerst met het stichtingsbestuur moet worden afgestemd, voordat er een voorstel aan de bond gedaan kan worden. De bondsvoorzitter begrijpt, dat er tussen directie en bestuur gesprekken gevoerd moeten worden.

'Maar, het is niet belangrijk voor mij. Niet wanneer je voorstellen gaat indienen, ga je dan pas de regels nakijken. Dat moet je vooraf weten.' Naarendorp deelt mee dat de bond wel akkoord is gegaan nadat de directie in een schrijven aangaf dat ze op 3 juli een gesprek zou hebben met het stichtingsbestuur. 'We hadden er problemen mee, maar hebben toch toegestemd. Het schets ons een verbazing als we dagen daarna niets horen van de directie. Want we nemen aan dat we kort daarna om de tafel moet zitten.' Naarendorp zegt dat de bond op 6 juli een brief heeft gestuurd met de mededeling dat er op 13 juli een ledenvergadering plaatsvindt. Het besluit is genomen dat binnen een week gesprekken tussen de bond en de directie moeten aanvangen.

De vakbondsleider vindt dat de bond niet serieus wordt genomen. 'We hebben een brief ontvangen van de directie waarin wordt aangegeven dat de vergadering van 3 juli niet heeft plaatsgehad. Het is verschoven naar 24 juli. Ik weet niet of de directie of het bestuur ons niet serieus neemt.'

0 comments:

Een reactie plaatsen