zondag 9 juli 2017

Bouterse zegt vertrouwen op in procureur-generaal Roy Baidjnath Panday

Nu er een eis op tafel ligt in 8 decemberproces trekt president Bouterse weer konijn uit hoge hoed


President Desi Bouterse heeft geen vertrouwen meer in procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday. Na dagenlange intensieve beraadslagingen tussen de president, advocaten en diverse politieke toppers, is dit besluit uit de bus gekomen. Starnieuws schrijft vandaag, zondag 9 juli 2017, te hebben vernomen, dat de president in een regeringsvergadering vrijdag het besluit meegedeeld heeft aan de Raad van Ministers. 

Er zou volgens Starnieuws ook een gesprek zijn geweest met de pg.

De president heeft aangegeven dat het Openbaar Ministerie (OM) het bevel op basis van artikel 148 van de Grondwet om het 8 decemberstrafproces onmiddellijk te beëindigen, niet heeft uitgevoerd. Nadat de Krijgsraad en het Hof van Justitie de opdracht van de regering aan de pg naast zich neergelegd hebben, heeft auditeur-militair Roy Elgin zijn requisitoir gehouden. Het OM heeft zich op het standpunt gesteld, na de uitspraak van het Hof van Justitie in hoger beroep, dat er geen belemmeringen meer waren om geen requisitoir te houden.

Tegen Bouterse, hoofdverdachte in het geruchtmakend proces, heeft het OM twintig jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Roy Baidjnath Panday wordt verweten dat hij de auditeur-militair niet heeft teruggefloten als eventueel zijn opdracht niet correct zou zijn uitgevoerd.

Tegenstanders van het besluit om het vertrouwen in de pg op te zeggen of hem te ontslaan op basis van zwaarwichtige redenen, vinden dat de strafeis niet ongedaan kan worden gemaakt.

Bouterse zei eerder op een partijvergadering in partijcentrum Ocer, dat de eis van het OM eenieder heeft verrast. Hij kondigde toen aan, dat een groep deskundigen zich over deze kwestie zou buigen. Hoe deze kwestie afgewikkeld zal worden, ligt ook aan de uitkomst van het gesprek dat de president gevoerd heeft met de pg. Hem is de optie gegeven om zelf te bedanken. Zo niet zal het vertrouwen bij resolutie worden opgezegd in de procureur-generaal bij het Hof van Justitie. De resolutie ligt al klaar, aldus Starnieuws.

0 comments:

Een reactie plaatsen