woensdag 12 juli 2017

Burgercollectief houdt 12 juli een ‘vreedzame vereniging ter bewaring van de rechtsorde'

Burgercollectief: 'Poging van de president is vergaand'Het Burgercollectief is van plan om vandaag een ‘vreedzame vereniging ter bewaring van de rechtsorde’ te houden vanaf ongeveer één uur 's middags op de stoep van het Hof van Justitie aan de Tamarindelaan, aldus het Dagblad Suriname gisteren, dinsdag 11 juli 2017.

'Wij willen onze stem laten horen over de situatie die is ontstaan tussen de machthebbers van het land en de rechtelijke macht. Wij willen de regering duidelijk maken dat het vertrouwen in de procureur-generaal niet zomaar opgezegd kan worden. De pg is voor het leven gekozen', stelt Harold Cabenda, voorzitter van het collectief.

De regering moet volgens het Burgercollectief geen intimidatie en rancune uitoefenen op het leven en het gezin van de pg. ‘Wij willen vragen dat zij daarmee stoppen. Het 8 decemberstrafproces moet voortgang vinden.’

De regering houdt vast aan haar standpunt, dat op basis van artikel 148 van de Grondwet, het 8 decemberstrafproces moest worden beëindigd. Echter hebben critici juist gesteld, dat artikel 148 niet van toepassing zou zijn in de situatie van het 8 decemberstrafproces. Er wordt geïnsinueerd, dat de pg toch het bevel van de regering niet zou hebben opgevolgd, waardoor uiteindelijk het vertrouwen in de pg wordt opgegeven. 'Deze poging van de president is vergaand. Dat zullen wij niet tolereren. Als wij ook belanden in een machtsstaat, is de chaos in het land compleet', stelt Cabenda.

Volgens hem is er veel animo in het veld om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Hij gaat er zelf hoopvol naar toe. Het collectief heeft de politie al benaderd voor toestemming om de bijeenkomst te mogen organiseren. Er wordt uitgekeken naar een reactie van de politie.

Het collectief wordt ondersteund door We zijn Moe, The Next Generation en Seti Sranan. Politieke organisaties hebben zich nog niet openlijk solidair verklaard met het doel van het collectief. De meeste oppositionele partijen hebben hun misnoegen jegens het voornemen van de regering al geuit.

0 comments:

Een reactie plaatsen