dinsdag 4 juli 2017

Buurtbewoners Recolaan spannen Kort Geding aan tegen Assuria

Bewoners ondervinden 'ernstige' overlast tijdens bouwwerkzaamheden megapand


Buurtbewoners van de Recolaan hebben een Kort Geding aangespannen tegen verzekeringsmaatschappij Assuria vanwege de bouw van het megapand. Na een week van 'ernstige' overlast tijdens de bouwwerkzaamheden hebben buurtbewoners er genoeg van. Ze eisen onmiddellijke stopzetting van de constructieactiviteiten totdat Assuria met een bevredigende oplossing komt, aldus de Ware Tijd dinsdag 4 juli 2017.

De zaak wordt donderdagmorgen in behandeling genomen. 'De overlast is vreselijk. Een televisietoestel van een van de buren is intussen gesneuveld en in twee dagen tijd zijn er vijf lampen doorgeslagen. Assuria heeft een inspectieronde gedaan op 22 juni en zou ons binnen een dag een rapport doen toekomen, maar heeft zich tot nu toe niet gehouden aan de afspraken', zegt Evelien Emanuels namens de buurtbewoners.

Er moeten 240 palen worden geheid om een tien verdiepingen hoog pand op te zetten. Op geluidsopnamen is duidelijk te horen, dat het er luidruchtig aan toegaat.

'Behalve de geluidsoverlast is er ook stank van allerlei gassen. De grond wordt nat en modderig, dus de buurt ruikt net koeienmest. Vrijdag stonden er drie grote machines van een bouwbedrijf in de straat uren lang te draaien.' 

0 comments:

Een reactie plaatsen