woensdag 12 juli 2017

Comité-generaal van Assemblee is uitgesteld op verzoek van de regering

Perikelen rond optreden Bouterse richting procureur-generaal mogelijk reden uitstel


Het voor dinsdag 11 juli 2017 te houden zogenoemde comité-generaal van De Nationale Assemblee is uitgesteld, op verzoek van de regering. 'Het voor dinsdag 11 juli 2017 geplande comité-generaal over volksgezondheid en de Alcoa-kwestie, wordt op verzoek van de regering volgende week gehouden. Ook de Begrotingsbehandeling wordt volgende week hervat', meldt het parlement, aldus de webeditie van de Ware Tijd, op haar website zonder verdere toelichting:

- - - 

http://www.dna.sr/nieuws/comit%C3%A9-generaal-verschoven-met-een-week/

Comité generaal verschoven met een week

De voor dinsdag 11 juli 2017 geplande Comité generaal over Volksgezondheid en de Alcoa kwestie, wordt op verzoek van de regering volgende week gehouden. Ook de Begrotingsbehandeling wordt volgende week hervat.

- - -

Vorige week deelde Assembleevoorzitster Jennifer Geerling-Simons mee, dat de bijeenkomst achter gesloten deuren met de regering vandaag zou worden gehouden. Aan de hand van de informatie die de regering aan het college zou verstrekken, zou bepaald worden of die informatie al dan niet geschikt was met de samenleving gedeeld zou worden. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid stelde daarop dat de regering gereed was om met het parlement in debat te gaan.

Wat de reden is dat de regering nu meer tijd heeft gevraagd om zich voor te bereiden is onduidelijk.

Parlementariërs van de oppositie vermoeden dat de ontwikkelingen rondom de uitspraken van president Bouterse richting het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht en de brief waarin hij het vertrouwen in procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday opzegt, de aanleiding zijn, dat de regering niet naar het parlement wilde komen vandaag.

Overigens. schijnt Bouterse op zijn schreden te zijn teruggekomen na de storm van kritiek die is gekomen op zijn handelingen. Bouterse had gisteravond een gesprek met de pg. Volgens het Kabinet van de President was het een constructief gesprek. Naar aanleiding van dat overleg heeft Bouterse besloten zijn besluit opnieuw in overweging te nemen.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

0 comments:

Een reactie plaatsen