dinsdag 18 juli 2017

'Corruptie bij overheid Suriname is geïnstitutionaliseerd'

Klokkenluider doet tegenover de Ware Tijd boekje open over fraude bij ministerie van Justitie en Politie

Man hield een schaduwboekhouding bij van talrijke corruptiegevallen waaraan hij heeft meegewerkt


Adequate bescherming van klokkenluiders, vooral hun identiteit, zal maken dat corruptie bij de overheid aan het licht wordt gebracht. Indien de Anti-Corruptiewet die momenteel door het parlement wordt behandeld terugwerkende kracht krijgt, zullen enorm veel gevallen naar boven gehaald kunnen worden. Dat zegt een ex-medewerker van een grote onderneming die jarenlang met ambtenaren heeft meegewerkt om de staat bij aankopen en aanbestedingen een flinke poot uit te draaien, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 18 juli 2017.

De zwendel die volgens hem vermoedelijk nog welig tiert, gaat er zeer geraffineerd en vernuftig aan toe. 'Het is geïnstitutionaliseerd.' De man, die anoniem wenst te blijven, licht een tipje van de sluier op over hoe het er bij het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) jarenlang aan toe is gegaan.

'Dit was niet alleen het geval bij Justitie en Politie, ook bij Onderwijs en andere ministeries werd op deze wijze gestolen. Misschien gebeurt het nog steeds zo', zegt de informant.

Van de talrijke corruptiegevallen waaraan hij heeft meegewerkt, hield hij er een schaduwboekhouding op na en de Ware Tijd kreeg inzage in de documenten van de periode 2008-2014. Bij voornoemd ministerie hield het toenmalig hoofd van de afdeling Financiële Zaken zich hoofdzakelijk bezig met fraude. In de schaduwadministratie zijn ook talrijke aantekeningen over belastingambtenaren, politieagenten, douaneambtenaren en militairen die onder de noemer 'donaties' steekpenningen kwamen ophalen bij het bedrijf. Sommige donaties werden in natura ontvangen zoals levensmiddelen, alcoholische drank en vuurwerk. Ook personen die vermoedelijk betrokken waren bij het project 'Naschoolse Opvang' werden onder de tafel betaald, blijkt uit stukken van 2013 en 2014.

In sommige gevallen tekende het toenmalig financieel hoofd bij JusPol zelfs kwitanties waarop zijn naam duidelijk vermeld staat. 'De man was waarschijnlijk niet eens bang dat hij gepakt zou kunnen worden', zegt de klokkenluider.

Rond de feestdagen in december was de staatskas letterlijk en figuurlijk de graaipot van het diensthoofd. In die periode werden op een bepaalde datum een aantal waardebonnen gekocht om te verstrekken aan JusPol-personeel en gepensioneerden. Daags daarna werd een kleiner aantal waardebonnen aangeschaft en de totale rekening werd aan het ministerie aangeboden. In de praktijk werden echter niet alle waardebonnen aan personeelsleden en gepensioneerden verstrekt. De extra waardebonnen werden na de feestdagen in persoon door het diensthoofd teruggebracht en hij kreeg de helft van de waarde in contanten uitbetaald.

0 comments:

Een reactie plaatsen