zaterdag 15 juli 2017

'Dat is wat je noemt een man zonder ruggengraat'

'Terugkeer Van der San past in beeld van politieke pionnen die aan leiband lopen van de president'


'Dat is wat je noemt een man zonder ruggengraat. Heb je geluisterd naar wat hij heeft gezegd over wat hij weet wat zich afspeelt op het kabinet dan verwacht je niet, dat hij zou terugkeren naar zijn oude functie', aldus VHP-parlementariër Asiskoemar Gajadien vandaag, zaterdag 15 juli 2017, in de Ware Tijd, in reactie op de terugkeer van Eugène van der San als directeur op het Kabinet van de President. 

Van der San legde na zeven jaar die functie neer om Jennifer van Dijk-Silos op te volgens als minister van Justitie en Politie. Twee maanden na zijn benoeming deed hij op een persconferentie bezwarende en beledigende uitspraken aan het adres van Melvin Linscheer, veiligheidsadviseur van Bouterse. President Bouterse ontsloeg daags daarna de minister.

Volgens Gajadien past achteraf gezien de terugkeer van Van der San in het beeld van politieke pionnen die aan de leiband lopen van de president.

'Maar, je zou denken dat na zijn ontslag als minister en ook gezien zijn leeftijd er een jongere persoon in aanmerking zou komen voor de functie. Maar nee, weer een van de ouderen die de president rond zich heeft verzameld. Wat ik mij afvraag is hoe Van der San zich nu zal opstellen en zal omgaan met de onregelmatigheden, waarvan hij zelf zegt dat die plaatsvinden op het Kabinet van de President.'

'Wellicht deed de heer Van der San volgens de president op het kabinet een goede job. Hij zou anders niet opnieuw in die functie zijn aangesteld', zegt DOE-voorzitter Carl Breeveld. Hij vindt echter dat wanneer een persoon eenmaal een hogere functie heeft bekleed binnen de ambtenarij, hij daarna niet een mindere positie van minder gewicht moet gaan innemen.

0 comments:

Een reactie plaatsen