woensdag 19 juli 2017

Directie Diakonessenhuis wil totale cao herzien

'Directie betreurt het dat de bond mededelingen doet via de media'


De directie van het Diakonessenhuis en de vakbond binnen dit ziekenhuis streven hetzelfde doel na: een sterke toekomst voor het Diakonessenhuis. Dit stelt de directie van de instelling in een vandaag, woensdag 19 juli 2017, uitgebracht persbericht. De directie betreurt het dat de bond mededelingen doet via de media. 

De bond heeft als ultimatum gesteld, dat de cao-onderhandelingen uiterlijk morgen moeten starten. De directie geeft aan dat zij in gesprek wil blijven met alle betrokkenen.

De bond wil dat een aantal toelagen wordt verhoogd, maar de directie heeft aangegeven in plaats daarvan de totale cao te willen herzien; dit zou op meerdere gebieden voordeliger zijn voor het personeel. Er wordt nu een nettobedrag in de vorm van een koopkrachtversterking toegekend om het inkomen van de medewerkers te versterken. Het nu nog verder verhogen van toelagen zou kunnen leiden tot, onder meer, het niet verlengen van de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en het verminderen van andere secundaire arbeidsvoorwaarden, aldus de directie.

Het Diakonessenhuis wil juist in deze financieel bewogen tijd behoud van arbeidsplaatsen en stabiele arbeidsvoorwaarden garanderen, benadrukt de directie. Zij geeft aan er alles aan te doen om de bedrijfsvoering en de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen; constructief en zorgvuldig overleg met alle betrokkenen is van groot belang.

De directie verwijst naar de cao en stelt dat de bond wel degelijk een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de besluiten die de algemene ledenvergadering neemt; de bond zou aangegeven hebben, niet verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van deze besluiten.

'Wij geloven erin dat de bond de partner is die met de directie de koers van het bedrijf uitzet en daarmee geven wij ook de rol van de bond een plek. De directie en de bond zijn er om samen ervoor te zorgen dat het belangrijkste kapitaalgoed, de medewerker, kan blijven werken in een prettige omgeving en zich kan blijven ontwikkelen om waarde toe te voegen aan de goede zorg voor de patiënt.'

De directie stelt verder, dat het niet gewenst is om nu besluiten te nemen die gevolgen zullen hebben voor de patiëntenzorg alsook voor de totale organisatie en hoopt in dialoog met de bond het verdere traject uit te zetten.

0 comments:

Een reactie plaatsen