maandag 17 juli 2017

Diverse personeelsleden Belastingdienst verdacht van manipulatie bij innings- en betaalprocessen

De Staat Suriname is voor meer dan Srd 5 miljoen opgelicht

Verdachten steken ontvangen belastinggelden in eigen zak


Starnieuws bericht vandaag, maandag 17 juli 2017, dat de Staat Suriname voor meer dan Srd 5 miljoen benadeeld is door enkele personeelsleden van de Belastingdienst. Belastingplichtigen zijn door de ambtenaren benaderd om aan hun het te ontvangen bedrag af te staan. De betaaldata in het belastingsysteem zijn gemanipuleerd. 

De zaak is aan het licht gekomen toen bleek, dat belastingplichtigen het bedrag hebben afgestaan aan de ambtenaren, maar dat die bedragen vervolgens niet werden gestort.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat er een grondig onderzoek gaande is naar deze fraude. Diverse personeelsleden worden ervan verdacht bewust gemanipuleerd te hebben met innings- en betaalprocessen van het Ontvangkantoor der Directe Belastingen. Ook is er geknoeid met opgeslagen ontvangst- en betaalgegevens in de geautomatiseerde bestanden van de Belastingdienst. Dit is gebeurd om de schijn op te wekken, dat de bedragen daadwerkelijk geïnd zijn.

De verdachten hebben de ontvangen bedragen niet aan de Belastingdienst afgestaan, maar het geld zelf opgestreken. Deze fraude heeft plaatsgevonden van januari 2015 tot april 2016. Tot nu toe is vastgesteld dat het gaat om minimaal Srd 5 miljoen.

Er is geraffineerd te werk gegaan. Ontvangstgegevens zijn in het geautomatiseerde systeem van de Belastingdienst gemanipuleerd en ter verwerking aangeboden in de reguliere innings- en betaalprocessen van het Ontvangkantoor der Directe Belastingen. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel manipulatieve handelingen zijn gepleegd in het systeem.

Enkele verdachten zijn reeds in beeld gebracht. De fraude heeft plaatsgevonden door mensen die toegangsrechten hebben in het systeem. De zaak is nog in onderzoek.

0 comments:

Een reactie plaatsen