maandag 10 juli 2017

DOE keurt 'mogelijk terugfluiten van de Procureur-Generaal' door Bouterse af

'DOE staat achter het besluit van het OM om recentelijk het requisitoir te houden'


'Op 3 juli 2016 heeft de Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) in een schrijven, gericht aan de president duidelijk gemaakt dat zij niet overtuigd was van de argumenten die geleid hebben tot het presidentieel besluit van 29 juni 2016, om artikel 148 van onze Grondwet in werking te stellen. Delen uit onze samenleving hebben toen en nog steeds de werking van dit besluit ervaren als de zoveelste poging tot inmenging in de rechtszaak met betrekking tot de gebeurtenissen rond 8 december 1982. DOE, die toen deel uitmaakte van de regering, is overigens bij het nemen van deze beslissing niet gekend. 

Dit besluit heeft ook geleid tot het beëindigen van de samenwerking op 8 juli 2016 vanwege het feit dat DOE het daarmee oneens was. Er is toen aangegeven dat het besluit genomen in de regeringsvergadering, werd ervaren als leiderschap op basis van macht. Daarom is toen ook afstand genomen van die benadering. 

Het inzetten van artikel 148 frustreert de mogelijkheid voor burgers die naar hun recht zoeken. Het proces moest daarom normaal voortgang vinden. DOE heeft ook bij de consultaties rond het indienen van de gewijzigde Amnestiewet met klem geadviseerd om hiervan af te zien. Onze partij had toen reeds gesteld, dat het doel, zoals verwoord door de indieners van de wet; 'bereiken van rust in de samenleving', niet bereikt kan worden door indiening van de wet. 

De vele oneindige juridische disputen die daarop volgden bevestigden dat. DOE staat daarom achter het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om recentelijk het requisitoir te houden. 

Het mogelijk terugfluiten van de Procureur-Generaal op basis hiervan door regering wordt daarom door onze politieke organisatie afgekeurd. Grote delen van de samenleving staan hier ook afwijzend tegenover. Wellicht is deze stap bedoeld om de strafeis ongedaan te maken. 

Een regering die bij monde van de president recentelijk in De Nationale Assemblee benadrukte dat met de nodige omzichtigheid moet worden omgegaan met de trias politicas, doelende op een vraag om het Openbaar Ministerie in te schakelen bij het behandelen van klachten over mogelijke corruptieve praktijken, kan niet op deze botte wijze handelen naar het Openbaar Ministerie en met name de Pocureur-Generaal toe. 

Paramaribo, 10 juli 2017 
De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid'

0 comments:

Een reactie plaatsen