maandag 10 juli 2017

DOE keurt uitspraken minister Peneux richting dr. Ori af en wil correctie

'Oorspronkelijk meenden wij, dat het om een imitatie van de minister ging....'


'Al geruime tijd wordt er door gezaghebbende instanties aangegeven dat ons onderwijs achteruit gaat. In alle gevallen van onderzoek worden de curricula van de verschillende onderwijsniveaus onder de loep genomen en met ingrepen getracht de achteruitgang een halt toe te roepen. Waarden en normen zijn pilaren waarop onderwijs gestoeld is en die het karakter van onze jongeren moeten helpen vormen en uiteindelijk bepalen. Zonder een sterk karakter, gestoeld op de juiste waarden en normen, zal elke poging mislukken. 

Het ministerie van Onderwijs is dé instantie die ervoor moet zorgen dat de samenleving, in het bijzonder de schoolgaande jeugd, gevormd wordt tot een burger die de ander respecteert en werkt aan de ontwikkeling en opbouw van zichzelf, zijn gezin en de samenleving.

Het is daarom ten zeerste af te keuren dat juist de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur door recentelijk gedane uitspraken geen respect getoond heeft naar zijn medemens. De uitspraken die deze minister in een radioprogramma heeft gedaan, zijn niet alleen een minister onwaardig maar hoort helemaal niet thuis bij een minister die voor de opvoeding van de samenleving moet zorg dragen.

Oorspronkelijk meenden wij dat het om een imitatie van de minister ging, maar gaandeweg bleek het inderdaad een gesprek te zijn met journalist Orfeo Fripperson.

In een aanval op de heer Henry Ori gebruikte de minister onder meer de volgende woorden:

'..dat je niet eens de ballen hebt tussen uw benen', 'U bent een waardeloze wetenschapper', 'U bent een waardeloos mens' , 'en als dat niet genoeg is, hebt u dagen en maanden het achterwerk van de president willen likken voor functies', 'De macht en de kracht en het gezag van het ministerie zijn in mijn handen', '..ik ben een Boutist in merg en been en ik ga mijn president niet laten vallen voor een Pietje Puk, Chubby Checker, als jou..'Wij kunnen niet anders dan de volgende retorische vragen stellen:
Is dit het gedrag dat wij moeten demonstreren?
Is dit de wijze waarop een minister (wat betekent: dienaar van het volk) met iemand mag omgaan?
Is dit de standaard die de regering ons als volk aanreikt voor de omgang met elkaar, op basis van de uitspraak in ons parlement: 'de regering is één en ondeelbaar'?
Is dit het Suriname dat wij voor ogen hebben?

Indien de heer Ori verkeerd is geweest dan heeft de minister middelen ter beschikking om hem te corrigeren.

De minister doet met zijn gedrag inbreuk op alles waar onderwijs voor staat. Als er op het niveau van de regering geen respect meer voor elkaar is, hoe zal het ons dan lukken om gezamenlijk te werken aan de uitdagingen in ons onderwijs en onze samenleving? Hoe willen wij dat onze kinderen met respect zullen kijken en luisteren naar onze leerkrachten. Immers het voorbeeld dat zij krijgen is om elkaar maar neer te halen en te beledigen.

Ook de polemiek van de twee gepromoveerden verdient geen schoonheidsprijs. Twee personen die ook naar de samenleving toe en het onderwijs in het bijzonder, het voorbeeld moeten geven. Ook zij behoren zich naar elkaar toe correct te gedragen. Bij veel Surinamers rijst dan ook de vraag: Is dit ons intellectueel kader?

DOE wijst elke vorm van respectloosheid, verloedering van waarden en normen af en roept de regering en het parlement op het voorbeeld te geven en deze minister duidelijk terecht te wijzen. Als de regering aangeeft dat zij bezig is met het verbeteren van wat verkeerd gaat in onze samenleving, heeft zij wederom een kans om het woord bij de daad te voegen en deze minister tot orde te roepen en maatregelen aan dit gedrag te verbinden.

DOE spreekt afkeuring uit over dit gedrag van de minister en kijkt uit naar de corrigerende maatregelen en verontschuldigingen.'

0 comments:

Een reactie plaatsen