donderdag 13 juli 2017

DOE: 'Peneux doet er beter aan gelijk te bedanken als minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur'

Verklaring DOE: 'Sorry zeggen per brief is in dit geval niet afdoende' 

'Suriname ondergaat een grenzeloos proces van morele destabilisatie, ethische inflatie en verbale corruptieve uitingen, die zijn weerga niet kent' 


'DOE heeft na het beluisteren van het radioprogamma Info Educatief via een persbericht protest aangetekend tegen de platvloerse wijze waarop de minister van Onderwijs zich heeft uitgelaten over de heer H. Ori. Het DOE-persbericht d.d. 10 juli 2017 werd als volgt afgesloten: ' Als de regering aangeeft dat zij bezig is met het verbeteren van wat verkeerd gaat in onze samenleving, heeft zij wederom een kans om het woord bij de daad te voegen en deze minister tot orde te roepen en maatregelen aan dit gedrag te verbinden. DOE spreekt afkeuring uit over dit gedrag van de Minister en kijkt uit naar de corrigerende maatregelen en verontschuldigingen.' 

De verklaring van het ministerie begint met een soort van rechtvaardiging voor zijn gedrag door te stellen, dat de minister ook mens is en dat niets zo lastig is als je zomaar in een gevecht van twee wetenschappers wordt betrokken. 

DOE is positief gestemd over het feit dat de minister zijn verontschuldigingen heeft aangeboden. Dit wordt gezien als een eerste stap in de goede richting. Het is echter zo, dat ‘sorry’ zeggen per brief in dit geval niet afdoende is. Het probleem is namelijk, dat de minister, ook in De Nationale Assemblee, tot orde moest worden geroepen vanwege onwelvoeglijk taalgebruik. De negatieve taal in de vorm van grove, beledigende en ongepaste uitspraken die de minister bijvoorbeeld tijdens de oudejaarsviering 2015 van de afdeling Cultuur gebruikte, klinkt nog na. 

Door zijn laatste media optreden – nota bene in het programma Info Educatief van het ministerie van OWC - heeft hij het ambt van het minister weer te grabbel gegooid. Waar in de wereld doet een voorman van het groter pedagogisch-psychologisch verband ongestraft zulke onbezonnen uitspraken? 

De minister bekleedt een positie waarbij het goede voorbeeld absoluut noodzakelijk is. Hoeveel gezichtsverlies kan het onderwijs er nog bij hebben als een minister dit soort taal uitslaat en denkt als 'Boutist' ermee weg te komen? Dit gedrag van de minister is op te vatten als 'verbale corruptie', een houding waarbij bijna bewust en afwijkend tegen de afgelegde ambtelijke eed wordt gehandeld. Daarbij worden de mores van ethiek, goed fatsoen en voorbeeldgedrag over boord gegooid. Hoe wil de minister nog gerespecteerd worden, door de samenleving, jongeren, leerlingen, kinderen, ouderen en het personeel van zijn eigen ministerie? Wij laten hierbij buiten beschouwing de diverse aanwezige buitenlandse vertegenwoordigers, die ook hiermee moeten dealen. 

Van de minister mag geen verbetering worden verwacht, juist ook omdat noch de vice president of de president ooit en nu ook niet, duidelijk stelling genomen hebben tegen dit desastreus gedrag. 

De wijze Koning Salomo zei eeuwen geleden hetgeen ook in deze situatie van toepassing is:A man without self control is like a city broken into and left without walls.(Prov.25:28) 

Suriname ondergaat ook op dit vlak een grenzeloos proces van morele destabilisatie, van ethische inflatie en verbale corruptieve uitingen, die zijn weerga niet kent. Recentelijk trad de minister van Justitie en Politie terug. Zijn uitspraken waren ook grensoverschrijdend. 

DOE vindt dat de minister, op basis van dit falen, er beter aan doet gelijk te bedanken als minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur.' 

0 comments:

Een reactie plaatsen