vrijdag 7 juli 2017

Dubbele salarissen parlementariërs weer onderwerp van gesprek in Assemblee

'Waar ik problemen mee heb, zijn mensen die geld ontvangen voor werk wat ze niet doen'


In De Nationale Assemblee (DNA) is het ontvangen van dubbele salarissen door parlementariërs tijdens de begrotingsbehandeling deze week aan de kaak gesteld door Assembleelid Stephen Tsang (NDP). Hij kreeg bijval van zijn partijgenote Silvana Afonsoewa.

Eerder was deze kwestie ook aan de orde gesteld door NDP-fractieleider André Misiekaba. Hij zei, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 7 juli 2017, dat het draagvlak voor dit vraagstuk steeds groter wordt.

Tsang: 'Het dubbele salaris is een erg controversieel issue. Maar, ik wil de discussie wel aangaan. Er is veel over gesproken voorzitter, hier in het parlement. En laat mij voorop stellen, het gaat mij er in feite om degenen die een salaris ontvangen terwijl ze niet voor het werk verschijnen. De term dubbel salaris is niet correct, want mensen denken al gauw dat het gaat om bijvoorbeeld om tweemaal het DNA-salaris. Ik heb totaal geen moeite met mensen die geld krijgen voor het werk dat ze doen. Waar ik problemen mee heb, zijn mensen die geld ontvangen voor werk wat ze niet doen, de zogenaamde spookambtenaren. Het is een oneerlijke en zware belasting op de uitgaven van de overheid. Ik wil vragen of er een overzicht is van het aantal spookambtenaren bij de overheid.'

Assembleelid Afonsoewa zei dat toen zij ressortraadslid was, zij vrijstelling voor de uren kon krijgen als zij kon aantonen dat ze werkzaamheden moest uitvoeren in die functie. Voorts moest zij gewoon op het werk verschijnen. 'DNA-leden, vakbondsleiders en alle andere prominenten, politieke figuren die een dubbel salaris toucheren, vooral bij de overheid of een parastataal bedrijf. Je kan overheidstijd niet gebruiken om andere dingen te doen, terwijl je betaald wordt', stelde Afonsoewa.

'Dan zitten dezelfde mensen in het college te schreeuwen, waar het geld naar toe gaat. Zij houden plaatsen bezet, terwijl een andere ambtenaar het werk kan doen. Het gaat om mensen die geld ontvangen zonder het werk te verrichten en eind van de maand krijgen zij een dubbel salaris.'

Zij betoogde, dat de regering hiertegen moet optreden.

Misiekaba zegt, dat het opvallend is dat de oppositie altijd muisstil is over deze aangelegenheid. 'We hebben van de ex-minister van Justitie en Politie gehoord hoe mevrouw Mathoera zichzelf geregeld heeft, maar ook andere prominenten van de oppositie zoals Santokhi, Rusland, Jogi en Gajadien behoren tot de groep met dubbele salarissen. Kennelijk is dit de reden van hun zwijgen over deze kwestie. We zullen in elk geval zien hoe de regering zal antwoorden op deze onrechtvaardigheid binnen ons systeem.'

0 comments:

Een reactie plaatsen