zondag 30 juli 2017

Etnel (NPS) wil 25 miljoen Srd voor beroepsgericht onderwijs

Politica wijst regering op rol onderwijs in de ontwikkeling van het land


Assembleelid Patricia Etnel (NPS) vindt dat 'willen wij Suriname in de 21e eeuw tot ontwikkeling brengen, dan zal beroepsgericht onderwijs dé sleutel zijn'. Zij had verwacht dat in de ontwerpbegroting van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur beroepsgericht onderwijs hierin een centrale rol zou vervullen. Als het aan haar lag, moest 25 miljoen Srd uitgetrokken moeten worden voor beroepsgericht onderwijs. Dit bericht Starnieuws zondag 30 juli 2017.

Etnel zei vrijdag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, dat om het Ontwikkelingsprogramma realistisch te maken, het niet zo kan zijn dat voor beroepsgericht onderwijs bijna niets wordt begroot. De volksvertegenwoordigster stond enige tijd stil bij de rol van onderwijs in de ontwikkeling van het land.

Kijk en luister naar het betoog van Etnel vanaf 58:00


Het is niet duidelijk hoe beroepsgericht onderwijs zich verhoudt tot de productie. Na bestudering van het Ontwikkelingsprogramma en het antwoord van de regering op vragen over beroepsonderwijs, kwam Etnel tot de conclusie, dat Suriname niet gericht is op kennisontwikkeling. Er zijn te weinig zaken hierover opgenomen voor jongeren.

In de begroting van 2017 is volgens het NPS-fractielid duidelijk niet opgenomen hoe om te gaan met het beroepsgericht onderwijs. Er is volgens haar zelfs geen duidelijk beleid en geen geld opgenomen in de begroting.

0 comments:

Een reactie plaatsen