vrijdag 21 juli 2017

FIBOS voert voor schooljaar 2017-2018 ouderbijdrage weer in

FIBOS onzeker over uitbetaling subsidie door ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur


De Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS) heeft besloten om de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 opnieuw in te voeren. Voor het basisonderwijs zal Srd 185 moeten worden betaald en voor MULO en LBO respectievelijk Srd 190 en Srd 245. 

In een vanmiddag, vrijdag 21 juli 2017, uitgegeven verklaring stelt de FIBOS ertoe overgegaan te zijn de ouderbijdrage weer in te voeren, omdat zij onzeker is over de uitbetaling van de subsidie door het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MinOWC).

De federatie wijst erop, dat zij voor 2017 geen cent van MinOWC heeft ontvangen. De overheid heeft slechts de restantsubsidie over het schooljaar 2015-2016 uitbetaald.

'Het is het derde achtereenvolgend jaar dat wij met een aanzienlijke betalingsachterstand van onze subsidie worden geconfronteerd. Hierdoor zijn wij de afgelopen jaren niet in staat geweest op een verantwoorde wijze onze scholen operationeel te houden', stelt de FIBOS.

'Regelmatig worden wij ermee geconfronteerd dat schoolleiders en leerkrachten uit eigen middelen tot aanschaf overgaan van schoolbenodigdheden voor onze leerlingen. Wij zijn van mening dat leerlingen op bijzondere scholen ernstig worden belemmerd in hun schoolontwikkeling door deze tweedeling.'

Bij de FIBOS zijn aangesloten Stichting Onderwijs der EBGS, Stichting Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs, Surinaamse Moslimassociatie, Sanatan Dharm, Stichting Scholen met de Bijbel, Stichting Waaldijk College, African Methodist and Episcopal Church, Evangelische Methodistengemeente, Islamitische Gemeente Suriname, Arya Dewaker en Weslyaanse Gemeente.

Type onderwijs Ouderbijdrage Materiaalkosten OWC Totaal te betalen
GLO                    SRD 120           SRD 65                         SRD 185
MULO                 SRD 120           SRD 70                         SRD 190
LBO                    SRD 120           SRD 125                       SRD 245

0 comments:

Een reactie plaatsen