zaterdag 29 juli 2017

FIBOS wil dat regering 80% van de subsidie voor schooljaar 2017/2018 stort

Geen 80% subsidie, dan ziet FIBOS niet af van Srd 185 ouderbijdrage


De Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (Fibos) wil dat de regering 80% van de subsidie voor het schooljaar 2017/2018 betaalt, anders zal niet afgezien worden van de ouderbijdrage van Sr 185 per kind. Dat zei minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren in De Nationale Assemblee. Dit meldt Starnieuws vandaag, zaterdag 29 juli 2017.

De regering zal subjectsubsidie geven aan ouders die het bedrag niet kunnen ophoesten.

Verschillende Assembleeleden hebben hun bezorgdheid geuit over de bijdrage die van ouders wordt gevraagd. Het overgrote deel van kinderen in het binnenland is aangewezen op scholen van het bijzonder onderwijs, omdat er heel weinig openbare scholen zijn.

Kijk en luister naar Peneux vanaf 3:35:20


Peneux deelde mee dat gisteren nog intensief overleg is geweest met de FIBOS, maar de eis van 80% is op tafel gebleven. De minister zei verder, dat de subsidie van 2015/2016 en 2016/2017 volledig is betaald door het ministerie van Financiën.

De FIBOS heeft vaak aan de bel getrokken over het te laat betalen van de subsidie. Peneux deelde mee, dat het comptabel echter niet mogelijk is om nu 80% te betalen. Afgesproken is dat de organisaties aangesloten bij de federatie hun eis op schrift zullen stellen. Naast de subsidie die de Staat geeft aan de bijzondere scholen wordt ook een deel van de leermiddelen, stroomrekeningen en salarissen van alle leerkrachten betaald.

Er zal een organisatie op touw worden gezet om sociaal-zwakkeren tegemoet te komen.

0 comments:

Een reactie plaatsen