zondag 16 juli 2017

Finabank blikt tevreden terug op 2016

Bank presenteert haar Jaarverslag over 2016


Finabank NV heeft een solide financiële prestatie gerealiseerd in een volatiele externe omgeving, die aanving in 2015 en zich in 2016 verder ontwikkelde. Het bedrijfsresultaat na belastingen groeide met 10%, van Srd 9.6 miljoen naar Srd 10.6 miljoen. Finabank heeft gisteren haar jaarverslag over het boekjaar 2016 (zie onderaan) tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gepresenteerd, aldus vandaag, zondag 16 juli 2017, Starnieuws.

De totale baten stegen met 41% van Srd 45.9 miljoen naar Srd 64.9 miljoen, als gevolg hiervan steeg de winst per aandeel met 12% van Srd 43 naar Srd 48. De totale uitgaven van de bank stegen met 55% van Srd 30.9 miljoen naar  Srd 48.3 miljoen. De stijging in kosten werd voornamelijk gedreven door de stijging van salarissen, door groei van het personeelsbestand van de bank en door stijging van de automatiseringskosten.

Het balanstotaal van de bank groeide met 66% van Srd 700 miljoen naar Srd 1.2 miljard. De groei van het balanstotaal vloeit voort uit de toename van middelen die cliënten toevertrouwde aan de bank alsmede de groei in kredietverlening. De solvabiliteitsratio van de bank is 12.8% wat een noemenswaardige presentatie is, ondanks dat de verhoogde wisselkoersen een negatief effect hebben gehad op deze ratio.

Finabanks netto kredietportefeuille groeide met 53% van Srd 365 miljoen naar Srd 557 miljoen. De non-performing ratio van 3.0% is dankzij adequaat kredietbeheer en sterk risicomanagement laag.

0 comments:

Een reactie plaatsen