dinsdag 25 juli 2017

'Financiering Ontwikkelingsplan (OP) 2017-2021 punt van zorg en voortdurende discussie binnen regering'

'Financiering OP met name door leningen, particuliere investeringen en Public Private Partnership'


Vicepresident (vp) Ashwin Adhin legde gisteren in De Nationale Assemblee uit, dat het Ontwikkelingsplan (OP) 2017-2021 een heroriëntatie introduceert op de ontwikkelingsplanning, beleidsvoering, monitoring en evaluatie. Hij stond stil bij de financiering van het OP en stelde, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 25 juli 2017, dat het een punt van zorg en voortdurende discussie is. 

Bij de ontwikkeling van een strategie voor de financiering van het OP is volgens Adhin getracht eerst na te gaan hoe tot nu toe deze ontwikkeling is gefinancierd. Tot 2010 is de ontwikkeling met ontwikkelingsgelden gefinancierd. Die optie is er niet meer. De regering van de periode 2005-2009 heeft volgens de vp geen nieuwe strategie of alternatieven ontwikkeld voor financiering van de ontwikkelingsplanning. In die periode zijn de financiële reserves gebruikt om de ontwikkelingsprojecten te financieren.

De vp merkte op dat er opties bekeken zijn. Hoewel er internationaal nog schenkingsmiddelen beschikbaar zijn, is herstel van een ontwikkelingshulprelatie zoals in het verleden het geval was met Nederland, in de toekomst praktisch nihil. Schenkingsmiddelen van beperkte omvang, kunnen wel verkregen worden, maar die kunnen alleen op basis van internationale voorwaarden van een verscheidenheid van donorfondsen. Suriname heeft nog steeds niet het apparaat ontwikkeld, om volop en efficiënt van de mogelijkheden op dit stuk gebruik te kunnen maken. Een sterk planapparaat zal volgens Adhin deze rol moeten vervullen.

Het OP zal gefinancierd moeten worden via een mix van verschillende financieringsbronnen, benadrukte Adhin. 'Gezien de uitdagingen die er zijn op het stuk van de overheidsinkomsten en onze ontwikkelingsstrategie, zullen leningen en particuliere investeringen en de zogenoemde PPP, Public Private Partnership, het zwaartepunt vormen in onze strategie voor financiering van dit OP.'

Analyse van het vraagstuk van de rol van leningen bij het financieren van de ontwikkeling, maakt duidelijk dat leningen, net als bij het bedrijfsleven, onmisbaar zijn, betoogde Adhin.

0 comments:

Een reactie plaatsen