vrijdag 28 juli 2017

Gajadien (VHP): 'Hoe haalt de regering het in haar hoofd om zo'n begroting in te dienen?

'Samenleving wordt door minister van Financiën Hoefdraad misleid met cijfers'

'Er is een miljard tekort en geen sprake van overschot op de betalingsbalans'


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling gesteld, dat het tekort voor dit jaar 30% van het bruto binnenlands product (bbp) is. 'Hoe haalt de regering het in haar hoofd om zo een begroting in te dienen', vroeg hij zich af, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 28 juli 2017.

Er is een nota van wijziging ingediend waarbij het tekort van 16% van het bbp geleend moet worden. Volgens de VHP'er worden door de minister van Financiën cijfers gemanipuleerd. Dit tekort is in strijd met de Leningenwet, betoogde Gajadien.

Hij zei, dat blijkbaar ingezien is door de coalitiefractie dat de regering een vernietigend beleid voert, vandaar dat NDP-fractieleider André Misiekaba volgens hem gesteld heeft, dat er geen geld is voor uitvoeren van beleidsprogramma's.

Gajadien stelde. dat op de begroting slechts 4 miljoen Amerikaanse dollar is opgenomen voor volkswoningbouw. Aan het volk worden andere zaken voorgehouden, want met dit bedrag kunnen slechts 160 huizen worden gebouwd. Gajadien benadrukte, dat het beleid omgebogen moet worden. 'De begrotingen die hier ingediend zijn, zijn in strijd met de Leningenwet', concludeerde Gajadien. Hij hoopt dat de regering dit wijzigt.

'De minister houdt de samenleving voor, dat er een overschot is op de betalingsbalans. Wat doe je ermee? Je betaalt de inschrijving van de leerlingen niet ermee. Je ondersteunt de samenleving die onder de armoedegrens leeft niet.' Volgens hem is er een miljard tekort. Er is geen sprake van overschot op de betalingsbalans. Het volk wordt volgens hem misleid met cijfers.

Kijk en luister naar Gajadien vanaf 1:20:40

0 comments:

Een reactie plaatsen