woensdag 19 juli 2017

Gajadien (VHP): 'Niet alleen straffen, maar gelden terughalen'

Gajadien niet tevreden met reactie Hoefdraad op miljoenenfraude bij Belastingdienst


'Een controlesysteem dat pas na anderhalf jaar fraude ontdekt, kan nooit goed zijn'


'De regering moet de schuldigen van de miljoenenfraude niet alleen straffen, maar ook de verduisterde middelen terughalen', aldus VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien dinsdag 18 juli 2017 in het Dagblad Suriname, in reactie op de miljoenenfraude die bij de Belastingdienst is ontdekt. Er is minimaal Srd 5 miljoen achterovergedrukt door medewerkers van de Belastingdienst. 

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft via de media gesteld, dat schuldigen gestraft zullen worden. Gajadien is echter niet tevreden gesteld met het antwoord van de bewindsman.

Deze fraude heeft plaatsgevonden van januari 2015 tot april 2016. Diverse personeelsleden worden ervan verdacht bewust gemanipuleerd te hebben met innings- en betaalprocessen van het Ontvangkantoor der Directe Belastingen. Ook is er geknoeid met opgeslagen ontvangst- en betaalgegevens in de geautomatiseerde bestanden van de Belastingdienst. Dit is gebeurd om de schijn op te wekken dat de bedragen daadwerkelijk geïnd zijn. De verdachten hebben de ontvangen bedragen niet aan de Belastingdienst afgestaan, maar het geld zelf opgestreken.

Wat volgens Gajadien hier wel opvalt, is dat de fraude na zo'n anderhalf jaar pas is ontdekt. Dat betekent volgens hem, dat de controlesystemen gefaald hebben. 'Een controlesysteem dat pas na anderhalf jaar fraude ontdekt, kan nooit goed zijn. Het systeem zou binnen een maand tot maximaal 2 maanden alarm moeten hebben geslagen. Dan pas kon er sprake zijn van een goed controlesysteem', stelt hij.

Anderzijds valt het volgens Gajadien ook op, dat de minister aan het begin van zijn ambt 30 personen van de Belastingdienst vervangen heeft door andere mensen. Deze nieuwe personeelsleden waren volgens Gajadien mogelijk niet in staat de nodige controle uit te oefenen. 'De minister heeft ervaren personeelsleden, deskundigen, gereshuffeld met mensen die weinig weet hadden van het belastingsysteem. Daarom moet er een diepgaand onderzoek komen waaraan het heeft precies gelegen', aldus Gajadien.

Volgens Hoefdraad is de fraude ontdekt door de verscherpte controle. Enige tijd is het ministerie bezig met het aanbrengen van verbeteringen aan het systeem, zodat de belastinginning efficiënt kan verlopen. Ook bij de douane worden volgens hem continu verbeteringen aangebracht. Verduisterde middelen bij douane ook niet teruggehaald

Gajadien memoreert ook de uitspraken van Hoefdraad precies een jaar geleden. Toen stelde de bewindsman in het parlement, dat er gefraudeerd was met het automatiseringssysteem van de douane, het zogenaamde Asycudasysteem. Dit systeem was toen enkele weken uitgevallen. Hoefdraad hield het college voor, dat het systeem gesaboteerd was, waardoor fraudeurs hun slag konden slaan. 'Alleen de naam of namen moeten nog komen, maar we zijn heel dichtbij de oplossing van dit vraagstuk. We’ll gonna get them all, wij gaan de mensen pakken en de schoonmaak beginnen, zodat wij bij de douane en het onderdirectoraat Belasting toch de juiste mensen aan boord hebben', stelde Hoefdraad toen.

In dezelfde periode werd ook toenmalige belastingdirecteur Winston Wirth de laan uitgestuurd. De VHP’er benadrukt, dat na het onderzoek van de minister de gemeenschap toch als benadeelde uit de bus is gekomen, omdat de verduisterde middelen tot de dag van vandaag niet zijn teruggehaald van de fraudeurs. 'De schade aan de gemeenschap is niet hersteld. Op al deze zaken zal de minister duidelijkheid moeten geven tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling', aldus Gajadien.

0 comments:

Een reactie plaatsen