donderdag 6 juli 2017

Gajadien (VHP): 'Staat licht honderden grondaanvragers op'

'Uitgegeven percelen worden bezwaard met miljoenenleningen'


'De Staat licht honderden grondaanvragers op door uitgegeven percelen te bezwaren met miljoenenleningen', stelt VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vandaag, donderdag 6 juli 2017, in het  Dagblad Suriname. Volgens de politicus heeft de overheid honderden percelen uitgegeven ten westen van de Martin Luther Kingweg en ten oosten van de Pararivier, zijnde een gedeelte van de plantage Smalkalden, terwijl deze reeds voor 26 miljoen Euro bij een lokale bank zijn bezwaard. 

'Het is oplichting van de hoogste orde. Als de burger de overheid niet meer kan vertrouwen, wie moet men dan vertrouwen in dit land', stelde de parlementariër dinsdag in het parlement. De VHP’er voert aan, dat de overheid de percelen in 2014 heeft bezwaard met voornoemde lening, waarna men in 2015 en 2016 kwaadwillig de beschikkingen heeft uitgedeeld aan de grondaanvragers. De grondaanvragers hebben deze kwestie pas enkele maanden terug ontdekt.

Luister en kijk vanaf 3:47:18'Tot nu toe zijn de percelen bezwaard. Mensen hebben al behoorlijk op deze percelen geïnvesteerd en kunnen dat nu niet verder doen, aangezien de banken weigeren een andere lening te verstrekken op een reeds bezwaard perceel', aldus Gajadien. Volgens de politicus heeft hij dinsdag nog een hypotheekuittreksel gehaald, waaruit blijkt dat geen cent uit het geleende bedrag is terugbetaald aan de bank. Opmerkelijk volgens de VHP’er is ook, dat deze Euro 26 miljoen lening op geen enkele lijst terug te vinden is, ook niet op de lijst van geregistreerde leningen, die enkele maanden geleden door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in het parlement is ingediend.

Wat de zaak volgens Gajadien nog complexer maakt is, dat het openbaar register bij de hypotheekbewaarder nu verworden is tot een geheim register. 'Uit sommige registers kunnen geen uittreksels verkregen worden. Mensen moeten weken en maanden wachten alvorens zij hun uittreksels in handen kunnen krijgen. Insiders geven aan, dat er geheime registers  opna worden gehouden. Dus zelfs de wetten worden door de Staat met de voeten betreden', stelt Gajadien.

Gajadien voert aan, dat de kwestie van de dubbele uitgifte van percelen iets is waarover jarenlang wordt gesproken. Hij noemt een geval waar volgens hem het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) willens en wetens percelen ten westen van Charlesburg heeft uitgegeven ‘om bewust en te kwader trouw de verkiezingsuitslag in 2015 te beïnvloeden’. Tot schrik van de aanvragers bleek, dat het hier om bos- en zwampgebied ging. Opmerkelijk volgens hem in dit geval is, dat zelfs de notaris en de landmeter braaf hebben meegewerkt. Daarom eist hij een onderzoek in deze kwestie.

0 comments:

Een reactie plaatsen