zaterdag 15 juli 2017

Gajadien (VHP) verwacht grote toename echtscheidingen na aanname Anti-Corruptiewet

'Wanneer het gaat om zaken te onderzoeken, zijn deze onderzoeken tot vandaag uitgebleven'


'Wij hebben het probleem van grootschalige corruptie in Suriname. Er is een vorm van corruptievirusepidemie uitgebroken', zei het Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) donderdag tijdens de verdere behandeling van de Anti-Corruptiewet in De Nationale Assemblee (DNA). Naar voren kwam, dat er in de afgelopen periode honderden tot duizenden gevallen van corruptie zijn opgesomd, maar tot nu toe niets met de gevallen zijn gebeurd. De juiste formulering en de aanname van de Anti-Corruptiewet moeten volgens hem een wijziging hierin brengen. Dit schrijft het Dagblad Suriname vrijdag 14 juli 2017.

'Wanneer wij die bereidwilligheid vanuit de samenleving en de 51 leden van het parlement hebben, laten wij regelgeving tot stand brengen die uitvoerbaar is. De mindshift moet komen', stelde Gajadien.

Hij voerde het parlement naar artikel 12 van het wetsontwerp, dat de verklaring van de publieke functionaris regelt. Hij vindt dat dit wetsartikel ruimer moet worden geformuleerd, zodat ook het hele gezin van de functionaris een verklaring van herkomst van het vermogen moet overleggen. Hij verwacht, indien deze wet in november in werking treedt, dat een heleboel scheve figuren een echtscheiding zullen aanvragen om zo de bezittingen op naam van partners over te zetten.

'Al gauw kan alles op naam van de concubine of concubaan komen, waardoor de verplichte verklaring geen zin heeft. Waarom worden mensen binnen het gezin uitgesloten? De regering zwijgt. Als men duurzaam samenwoont, moeten de mensen ook opgeven', aldus Gajadien.

Kijk en luister naar bijdrage Gajadien vanaf 2:11:00Gajadien blijft erbij, dat de regering en de president in de achterliggende periode een corruptie faciliterend beleid heeft gevoerd. 'Wanneer het gaat om zaken te onderzoeken, zijn al deze onderzoeken tot de dag van vandaag uitgebleven. Ook de honderden gestelde vragen in het parlement zijn onbeantwoord gebleven. We kunnen een heel goede wet tot stand brengen, maar als functionarissen geen uitvoering hieraan willen geven, blijft deze wet maar een papieren tijger', aldus Gajadien.

Gajadien vindt ook, dat de regelgeving op ambtsmisdrijven zich niet alleen op ministers binnen de regering moet richten. Zo moeten volgens hem ook de president en vicepresident meegenomen moeten worden door de wijziging van artikel 421 van het Wetboek van Strafrecht. 'Als het om belediging van deze twee functionarissen gaat, is er wel regelgeving. Anderzijds wanneer het gaat om ambtsmisdrijven, laat je de president en vicepresident vrij. Wij kunnen niet meewerken aan faciliteringswetgeving om deze twee functionarissen te helpen. Resoluties en presidentiële besluiten worden door de president getekend.'

0 comments:

Een reactie plaatsen