dinsdag 11 juli 2017

'Gebouwen te Rio Canario van ORV, Curaçao, verkeren sinds 2006 in volledige staat van verval'

Jaarverslag 2016 ORV: 'Verlenging huur op de huidige locatie aangevraagd'


De huisvestingssituatie van het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving enVeiligheid (ORV) is al een aantal jaar niet goed. In het jaarverslag 2016 wordt uitgelegd: 'De gebouwen te Rio Canario verkeren sinds 2006 in een volledige staat van verval. Vanaf 2013 is het ORV gehuisvest in een tijdelijk pand in afwachting van de renovaties op de oude locaties. Wegens het uitblijven van de renovatiewerkzaamheden aan de gebouwen te Rio Canario is verlenging van de huur op de huidige locatie aangevraagd.'

'De huidige huurovereenkomst loopt af per oktober 2017, er zal dus wederom een verlenging aangevraagd moeten worden.'

'Achtereenvolgende begrotingsjaren heeft het ORV via de landsbegroting (en in diverse mails, brieven en werkoverleggen) meerdere verzoeken ingediend voor het beschikbaar stellen van de nodige middelen voor nieuwbouw, verbouw en groot onderhoud van ons gebouwencomplex (leslokalen, toiletten, keuken, kantine, kantoorruimtes, sportzaal, slaapgelegenheden/internaat) echter hebben we deze middelen niet ontvangen. (...)' 

(Bron: Antilliaans Dagblad)

br />

0 comments:

Een reactie plaatsen