maandag 3 juli 2017

Google kondigt integratie inheemse gebieden Brazilië in haar kaarten aan

Google Maps en Earth kennen nu Braziliaanse inheemse territoriale labels en grenzenIn een poging om ontbossing te voorkomen en cultuur te behouden, heeft Google zondag 2 juli 2017 de integratie van de inheemse gebieden van Brazilië in haar kaarten aangekondigd, zo bericht onder andere IANS, Indo-Asian News Service. In samenwerking met Fundacao Nacional do Indio (FUNAI), het overheidsinstituut van Brazilië die inheemse zaken controleert, presenteren Google Maps en Earth nu Braziliaanse inheemse territoriale labels en grenzen op een manier die de landschappen van de lokale gemeenschappen weerspiegelt. 

'Op Google Maps en Earth kunt u nu de namen van gecertificeerde inheemse gebieden zien in Brazilië, zoeken naar inheemse gebieden met de naam van de etnische groep die er woont en zien hoe bossen in deze gebieden worden behouden vergeleken met andere delen van de Amazone', aldus Raleigh Seamster, Programmamanager, Google Earth Outreach, vandaag in een blog post (zie onderaan).


Brazilië heeft een van de meest uiteenlopende populaties ter wereld. Meer dan 500.000 inheemsen wonen in 472 gebieden die door de overheid zijn gecertificeerd -13 procent van het totale land van Brazilië.

De meeste van deze gebieden zijn in het snel veranderende Amazonegebied, het grootste en meest biodiverse gebied van tropisch regenwoud ter wereld. Ontbossing heeft een vernietigend effect gehad op inheemsen en de lokale economie, vernietiging van de biodiversiteit en bijgedragen aan broeikasgasemissies.

Google stelt, dat integratie van inheemse gebieden in zijn kaarten een essentiële stap is om de wereld nauwkeurig te reflecteren en te laten zien hoe de inheemse gemeenschappen een belangrijke rol spelen bij het behoud van de natuurlijke biodiversiteit en culturele rijkdom van de Braziliaanse Amazone.

'Door de inheemse gebieden van Brazilië te definiëren, kunnen we de wereld laten zien welke rol deze gemeenschappen spelen bij het behoud van de wereldwijde sociaal-biodiversiteit', zei Artur Nobre, presidentieel adviseur, FUNAI, in een verklaring.

Deze update bouwt verder op andere werkzaamheden door Google Earth Outreach om cultuurbehoud en landbeheer te ondersteunen. Een soortgelijke update werd eerder deze maand voor Canada aangekondigd.

(Red. De Surinaamse Krant/IANS/Google)


 https://www.blog.google/products/maps/creating-maps-reflect-indigenous-geography/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FMKuf+(The+Keyword+%7C+Official+Google+Blog)

Creating maps that reflect indigenous geography

Brazil has one of the world’s most diverse populations, with more than 500,000 indigenous people living on 472 territories certified by the government—representing 13 percent of Brazil’s total land. Most of these territories are in the rapidly-changing Amazon region, the largest and most biodiverse tract of tropical rainforest in the world. Deforestation has had a devastating effect on indigenous people and the local economy, destroying biodiversity, and contributing to greenhouse gas emissions.
Indigenous communities play an important role in preserving the natural biodiversity and cultural richness of the Brazilian Amazon by sustainably managing their lands in a smanner sensitive to the delicate ecosystem.
That brings us to Google Maps. Integrating indigenous territories into our maps, like we announced earlier this month for Canada, is an essential step in accurately reflecting the world.  Now, through a partnership with FUNAI (Fundação Nacional do Índio), Brazil’s governmental agency overseeing indigenous affairs, Google Maps and Earth represent Brazilian indigenous territory labels and borders in a way that reflects the landscapes that local communities know so well.
On Google Maps and Earth, you can now see the names of certified indigenous territories in Brazil, search for indigenous territories using the name of the ethnic group living there and see how forests are maintained in these areas compared to other parts of the Amazon.
The Suruí people, living on the Sete do Setembre territory, are a notable example of how mapping indigenous territories can help prevent deforestation and preserve culture. Tribal leader Chief Almir first came across Google Earth in 2007, and immediately grasped its potential for conserving the heritage and traditions of his people. He proposed a partnership with Google to create an online map of Surui cultural heritage, as well as a new system to monitor illegal logging and carbon stock using Android smartphones. This was the first ever indigenous community-led deforestation and forest degradation mapping project. Through this project, the Surui calculated the value of their forest on the voluntary carbon marketplace— and became the first indigenous community to receive funds for preserving their forests.  
This update builds on other work by Google Earth Outreach to support cultural preservation and land management. Thanks to the Surui people and others around the globe, we look forward to continue to improve the digital reflection of indigenous lands on Google Maps and Google Earth.


In Google Earth Timelapse you can observe the rapid rate of deforestation in the Brazilian Amazon. Indigenous territories (yellow) largely remain "islands" of healthy, green rainforest, as the surrounding unprotected areas are becoming almost completely clear-cut and barren

0 comments:

Een reactie plaatsen