dinsdag 25 juli 2017

Grondaanvragen bij RGB nog steeds handmatig afgewikkeld...

'Trage afhandeling door geen optimale stroomtoevoer, verouderde apparatuur en computers'


De snelle afhandeling van grondaanvragen van burgers komt maar niet van de grond. Nog steeds liggen enkele duizenden aanvragen onbehandeld bij het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). Dit komt vooral, omdat aanvragen nog steeds handmatig worden afgewikkeld, zei RGB-minister Roline Samsoedien vandaag, dinsdag 25 juli 2017, in het parlement, aldus de Ware Tijd. 

De afgelopen maanden is wel een grote achterstand ingelopen. Tijdens de begrotingsbehandeling 2017 hadden Assembleeleden veel vragen omtrent de uitgifte van domeingrond en de perikelen daaromheen. Door de jaren heen is er, aldus de bewindsvrouwe, niet geïnvesteerd in de infrastructuur van het ministerie. 'Geen optimale stroomtoevoer, verouderde apparatuur en computers, een gronduitgifteproces dat handmatig geschiedt, zorgen voor stagnatie in het uitgifteproces.'

RGB streeft ernaar het gronduitgifteproces vlotter te doen verlopen. Daarom zal digitalisering van dit proces eindelijk ter hand genomen dienen te worden zodat de uitgifte van domeingrond efficiënter en effectiever kan plaatsvinden. Er zijn gesprekken gevoerd met ict-deskundigen van de overheid om alles in kaart te brengen en aan de hand daarvan wordt een stappenplan ontwikkeld. Met de digitalisering zal er transparantie komen met betrekking tot het aanvragen van domeingrond en zal de burger in de gelegenheid zijn aanvragen digitaal in te dienen en de afhandeling ook kunnen volgen. Zo kunnen 'malafide tussenpersonen die belanghebbenden dagelijks benadelen' ook uitgeschakeld worden.

Momenteel worden de archieven geordend waarna ze gescand zullen worden. Samsoedien hoopt dat ze bij de uitvoering van het digitaliseringsproces de ondersteuning krijgt van het parlement.

0 comments:

Een reactie plaatsen