zaterdag 1 juli 2017

Hervormings en Vernieuwings Beweging (HVB): 'Er zijn nog steeds zaken die ons ketenen'

'Het streven naar een rechtvaardige wereld moet voortgaan'


De Hervormings en Vernieuwings Beweging (HVB), onder leiding van Raymond Sapoen vindt dat er nog steeds ketenen zijn. Zodra mensen pinaren, vrouwen een achtergestelde positie hebben, sommige kinderen geen scholing krijgen en anderen weer vroegtijdig de schoolbanken verlaten, ‘a keti dis musu koti’. Het gedachtegoed van de emancipatie zal de mensheid blijven achtervolgen, omdat ongelijkheid, bevrijding van veel dat ons in bedwang houdt en zelfs slavernij (zij het steeds geraffineerder) moeilijk uit te bannen zijn. Het zal in velerlei opzichten voor de mensheid een utopie blijven om wat krom is op dit stuk, weer recht te krijgen. 

Maar, het streven naar een rechtvaardige wereld, één waar een eerlijke verdeling van wat wij samen verdienen en opbouwen, moet voortgaan.

Jaarlijks op 1 juli herdenken Surinamers de Dag der Vrijheden, het feit dat in 1863 de slavernij in de Nederlandse kolonies, dus ook Suriname, werd afgeschaft. Een gruwelijke episode uit onze geschiedenis werd toen afgesloten. Ook het onder erbarmelijke omstandigheden zwoegen en ploegen van de andere groep voorouders van ons, de contractarbeiders, die nadien in Suriname aankwamen, was een verkapte vorm van slavernij geweest.

In dit kader wil de HVB eenieder oproepen deze periodes niet te vergeten, ergo juist vanuit dit verleden er zorg voor dragen dat wij niemand tegen diens wil in zullen exploiteren, wat heden ten dage in delen van de wereld nog steeds aan de orde is. Soms zo subtiel dat het voor menigeen niet eens merkbaar is.

Er zijn dus verschillende omstandigheden die wij zouden kunnen betitelen met: ketenen, slavernij, of een vorm waarbij zelfs woorden de vrijheid van een ander kunnen beknotten. Dus fysiek maar ook psychisch worden deze mensen onderworpen aan de grillen van een ander. Bewust gevaarlijke chemische middelen en nieuwe medicamenten als proef op anderen toepassen zonder dat deze proefkonijnen er weet van hebben, ontvoeringen, onder valse voorwendselen mensen beloven in andere landen tegen hoge verdiensten emplooi te zullen krijgen de zogeheten ‘trafficking in human beings’, kinderarbeid, het optreden van een dictatoriaal schrikbewind, enkele voorbeelden waarbij van de burgerij de vrijheid, onafhankelijkheid, en ook mensenrechten op een kwaadaardige manier worden geschonden.

Gelukkig kan Suriname niet als land aangemerkt worden waar zulke ernstige zaken zich afspelen en de overheid niet kordaat optreedt, indien deze zich toch mochten voordoen. Maar, toch ‘a keti musu koti’ als het gaat om gezamenlijk optrekken om harder te werken aan de opbouw van ons land. Als het gaat om meer liefde koesteren voor land en volk.

Bij ‘trafficking in human beings’ is gebleken, dat Surinamers geronseld worden om in het buitenland zogenaamd voor een beter bestaan aan de slag te kunnen. Dit is wel één van de zaken die aandacht moet krijgen en gelijk in de kiem gesmoord moet worden door onze beleidsmakers. Maar, omgekeerd hoor je mensen ook zeggen dat zij bepaalde werkgevers of leidinggevenden van nu als slavendrijvers aanmerken. Het zou kunnen, maar vaak genoeg is het zo dat deze werkers ook vanwege meer werkzaamheden of een hogere moeilijkheidsgraad in hun job, werkgevers het odium opleggen van slavendrijver, terwijl zij juist in bepaalde gevallen deze extra inputs niet aankunnen en dus hiermee een verkeerde indruk wekken.

De HVB pleit daarom dat anno 2017 onze ingezetenen gezamenlijk met de overheid de sectoren: landbouw, visserij, toerisme, het kapitaliseren van ons toch nog maagdelijk oerwoud, bepaalde diensten zoals outsourcing en anderen veel meer aandacht geven, in plaats van steeds weer onze efforts bijna alleen te steken in de mijnbouwsector. Dit zal voor Suriname in het huidig tijdsgewricht een aanvang betekenen voor het echte breken van de ketenen der armoede!

Om de ‘Dag der Vrijheden’ met plezier en beweging te starten, nodigt de HVB hierbij eenieder uit om op 1 juli vanaf 10.00 uur te Weg naar Zee aanwezig te zijn. Op het Gonesh Sportcentrum aldaar kunt u genieten eventueel meedoen met: onze sportactiviteiten, spelen voor de kinderen, de zumbathon en de afterparty met de Salsa Group. 

De HVB wenst een ieder een kleurrijke, maar ook bezinningsvolle viering van ‘Keti Koti 2017’ toe.

0 comments:

Een reactie plaatsen