zondag 23 juli 2017

'Het was altijd een kenmerk van de Front-regering om geen beslissingen te nemen'

'Ondanks dat de bauxietprijs aantrekkelijk was in de wereld, is de Front-regering er niet in gelopen'


'Het is logisch, dat de toenmalige regering voorzichtig is geweest met het nemen van beslissingen. Ik geef toe dat je beslissingen moet nemen. Daar ben ik het eens met de president. Het was altijd een kenmerk van de Front-regering om geen beslissingen te nemen', aldus VHP-Assembleelid Riad Nurmohamed zaterdag 22 juli 2017, in het Dagblad Suriname in reactie op de uiteenzetting van president Desi Bouterse, onlangs in het parlement, betreffende de Alcoa kwestie.

Curieus vindt de president, waarom de regering in 2008 niet inging op het aanbod van BHP/Billiton, die overwoog om Suriname te verlaten, vanwege het niet hebben van verdere vooruitzichten voor verwerving van nieuwe bauxietconcessies. De sluiting van de bauxietindustrie in Suriname is volgens de president het rechtstreekse gevolg van het niet tekenen van een Memorandum of Understanding (MoU) voor Suriname in 2008.

Nurmohamed brengt echter in herinnering, dat de aluminiumprijs toentertijd aantrekkelijk was. Hij weet niet hoe de NPS- en VHP-deskundigen toentertijd in hun stoel zaten, maar na 2008 is de prijs van aluminium gevallen in de wereld. 'Het zou een grote ramp zijn geweest. Het zou in beginsel dezelfde ramp zijn geweest, die Bouterse in 2010-2015 heeft gemaakt', stelt Nurmohamed.

Hij vindt het dus frappant, dat de president in heel zijn relaas van 19 pagina’s geen aandacht hieraan heeft weten te besteden. De president heeft ook niet vermeld hoe ernstig het natuuronderzoek (milieu en biodiversiteit) is geweest voor het Bakhuisgebied. 'Hij zit wel te vertellen hoe hij het milieu wil beschermen. De sociale- en milieustudies hebben ernstige waarschuwingen gegeven voor het Bakhuisgebied. Dat is een van de hoofdredenen geweest waarom de Front-regering op de remmen zou hebben getrapt. Ondanks dat de prijs aantrekkelijk was in de wereld, is de Front-regering er niet in gelopen. De Front-regering had weet van multinationals. Bouterse is er wel in gelopen. Daarom is de economie gevallen', stelt Nurmohamed.

Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, heeft eerder helder aangegeven, dat de onderhandeling met BHP Billiton niet gunstig uitkwamen voor de ontwikkeling in Suriname en met name de ontwikkeling voor de gemeenschap in het Bakhuisgebied. BHP Billiton wilde concessierechten hebben, maar geen garanties bieden voor verwerking, met als gevolg ontwikkeling voor de lokale gemeenschap.

'Wij wilden garanties hebben dat men direct over zou gaan tot de verwerking van bauxiet. Die garanties konden niet gegeven worden. Geen enkele zichzelf respecterende regering, dus ook de regering Venetiaan, kon accepteren dat men zich op dat standpunt stelde. Op een gegeven moment was hun bod: take it or leave it. Wij hebben dat niet kunnen accepteren en toen pas hebben zij besloten om te vertrekken', stelde Rusland als oud-minister van Handel en Industrie.

0 comments:

Een reactie plaatsen