donderdag 6 juli 2017

Hydroloog Sieuwnath Naipal wijst op importantie mangrove als effectieve kustbescherming

'Mangrove is de oplossing om landverlies te voorkomen, dammen kunnen niet op tegen kracht van het water'

'De overheid moet niet de fout maken om miljoenen te investeren in dammen bouwen, want het werkt niet'


Sieuwnath Naipal (zie foto - Bron: CI-S), hoogleraar Klimaatverandering en Water aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, heeft gisteren een groep journalisten per boot een rondleiding gegeven voor de kust bij Weg naar Zee en gewezen op het succes van mangroveaanplant voor kustbescherming. 

'Het project dat we in 2015 hebben gestart, om kwelders (Sediment Trapping Units) te maken, heeft nu ongeveer drieduizend volgeladen vrachtwagens van 10 ton aan land gewonnen', berekende Naipal ter plekke, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 6 juli 2017.

In juli 2015 begon een pilotproject, dat financieel mogelijk was gemaakt door Conservation International Suriname (CI-Suriname), Friends of Green Suriname, en een groep van 23 bedrijven. Naipal schatte toen, dat een jaar voldoende was om genoeg land te hebben verzameld voor het herstel van mangrovebossen in dat deel. Negen maanden later werden de eerste mangroveboompjes geplant. 

CI-Suriname verzorgt in samenwerking met het Earth Journalism Network (op de website is overigens geen enkele informatie en artikel over Suriname te vinden) - gevestigd in Washington, VS - een driedaagse workshop voor verslaggevers.
Het veldbezoek is onderdeel van de workshop.

De hoogleraar legde uit, dat niet alleen gekeken is naar ontwikkelingen, maar ook naar knelpunten waarmee de kust nog steeds te maken heeft. Deze worden zelfs erger. 'Doordat zand afgegraven wordt bij de monding van de Surinamerivier te Braamspunt, komt Paramaribo-Noord in gevaar. De mangrovebossen die Morgenstond beschermen zullen geen bufferzone meer hebben die de zandrits creëert. De mangrovebomen zullen niet opgewassen zijn tegen de kracht van het water. Ze kunnen niet overeind blijven staan, omdat de bodem onder hun wortels wordt gehaald door het water.'

Mangrove is volgens de hoogleraar de oplossing om landverlies te voorkomen. Dammen kunnen niet op tegen de kracht van het water, als er geen bufferzone is. Het plaatsen van kwelders is een manier om zo een zone te maken.

'Het bewijs is duidelijk. We hebben een dam van klei achter ons kwelderproject, die niet eens in gevaar is omdat het water helemaal tot rust is gebracht door de bufferzone.'

Naipal zei, dat er duidelijk vooruitgang is geboekt, maar er moet nog heel hard geploegd worden. De overheid moet volgens de wetenschapper niet de fout maken om miljoenen te investeren in dammen bouwen, want het werkt niet. 'De beste oplossing is om deze kwelders te laten plaatsen, zodat je de natuur helpt zichzelf te herstellen. Want uiteindelijk zorgen wij zelf voor de vernietiging van onze natuurlijke dijk, en de zee doet de rest.'

0 comments:

Een reactie plaatsen