vrijdag 21 juli 2017

'Ik ben niet corrupt en zal dat ook nooit worden'

Minister Pengel houdt in Assemblee lang betoog over situatie in gezondheidszorg

- 'Situatie van zorg in ziekenhuizen is onhoudbaar, technisch zijn twee van de vijf ziekenhuizen failliet'
- Pengel haalt fel uit naar VHP-Assembleelid Sharman


'Ik ben niet corrupt en zal dat ook nooit worden. De familienaam van mijn kinderen zal ik nooit te grabbel gooien om geld.' Dit zei minister Patrick Pengel van Volksgezondheid donderdag aan het eind van zijn vier uren durende presentatie in De Nationale Assemblee. Hij ging uitgebreid in op de visie, missie, plan van aanpak voor de gezondmaking van de gezondheidszorg en op vele vragen die gesteld waren door Assembleeleden. Hij bleef ook lange tijd stilstaan bij de verdachtmakingen aan zijn adres over de invoering van het Huisartsen Informatie Systeem. 

'De visie van het ministerie is een gezond Suriname. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde populatie in plaats van verdienen aan ziekte', aldus de minister. Hij benadrukte op basis van diverse gegevens, dat de situatie van de zorg in de ziekenhuizen onhoudbaar is. 'Technisch zijn twee van de vijf ziekenhuizen failliet. Getracht wordt om het hoofd boven water te houden door te schuiven met leningen. Er is geen geld om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen.'

Aangezien het rendement negatief is, blijft de behoefte aan financiële injecties bestaan.

De huidige situatie is niet ‘nu’ ontstaan, maar heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld, legde de minister uit. De problemen zijn gemaskeerd met suppleties, open einde financieringen en compensatie uit het eigen vermogen.'Een crisis is moeilijk, maar biedt ook de mogelijkheid om echt te veranderen', stelde Pengel. 'Er is niet één, maar er zijn meerdere oorzaken, die moeten worden aangepakt. 
Macro-economisch: er moet meer geld naar de zorg, waarbij meer gebruik gemaakt wordt van de fiscale ruimte. 
Binnen het zorgstelsel: gelijkgerichtheid van belangen bij de vergoeding met uniform normenkader en geschillenregeling. 
Binnen de ziekenhuizen: herstructurering capaciteit. Er is samenwerking nodig tussen de ziekenhuizen, rendement verhogende maatregelen en automatisering. Een financiële injectie voor de acute nood zal elk kwartaal nodig zijn. Investeren in rendementsverbetering is noodzakelijk. Ledigen van de acute nood: vorderingen innen om veiligheid, continuïteit en kwaliteit te waarborgen. Er moet een herstructurering van de schulden plaatsvinden om woekerrente te verminderen. Aangezien de nood zo hoog is worden leningen gesloten met hoge rentes.'

De minister illustreerde, dat de rente soms oploopt tot 85% van de schuld, omdat er niet op tijd afbetaald kon worden.

Minister Pengel heeft, aldus vrijdag 21 juli 2017, Starnieuws, flink van zich afgebeten en in alle toonaarden weersproken dat er sprake is van corruptie bij de aanbesteding van het Huisartsen Informatie Systeem (HIS).

Hij vindt, dat Assembleelid Dew Sharman (VHP), die ook arts is, zijn insinuaties niet hard heeft kunnen maken, na gewapper met documenten als zogenaamde bewijsstukken. 'Wij zitten niet in een beklaagdenbank dus wij hebben geen onschuld te bewijzen. De heer Sharman heeft tot op heden geen enkel bewijs kunnen tonen bij zijn pogingen om juist een zorgvuldig aanbestedingsproces te frustreren', stelde Pengel.

Hij herhaalde het proces van de aanbesteding om te komen tot een leverancier. 'Er is een openbare aanbesteding gaande na een bekendmaking in dagbladen en op de website van Volksgezondheid. Daarop hebben meer dan tien leveranciers, waarvan meer dan de helft uit Suriname, interesse getoond. Zij hebben de aanbestedingsdocumenten ontvangen. Zes leveranciers hebben een offerte ingediend, die door een onafhankelijke aanbestedingscommissie beoordeeld en gescoord zijn. Drie leveranciers zijn nu voor de tweede ronde uitgenodigd, die bestaat uit een mondelinge presentatie en een demonstratie aan de hand van een casus uit de Surinaamse praktijk. Dit om er zeker van te zijn dat de systemen niet alleen op papier maar ook in het echt voldoen aan de eisen van de Surinaamse huisartsenpraktijk. De mondelinge presentatie en demo kunnen door alle huisartsen beoordeeld en gescoord worden. De totale score van alle huisartsen en de score van de eerste ronde bepalen het eindresultaat. De keuze wordt dus volledig door huisartsen en zorgverzekeraars bepaald. Daarna begint een pilot met 20-30 huisartsen, die na de eerste implementatie gaan beoordelen of hetgeen beloofd is in de offerte ook in de praktijk zo is.'

De minister en de consultant hebben geen enkel stemrecht. Dit zijn de regels vanaf het begin, stelde Pengel. 'Het is onbeschrijfelijk en ongelooflijk, dat iemand die alle documenten en alle bewijzen beweert te hebben, hier met droge ogen komt beweren dat er sprake is van onregelmatigheden. Nergens heeft de minister de gelegenheid te kiezen voor een systeem. Tot op heden heb ik nog nooit vergaderd met de commissie. Ik krijg slechts rapportage van de focal point van het ministerie.'

0 comments:

Een reactie plaatsen