woensdag 5 juli 2017

Karta-Bink (Pertjajah Luhur) hekelt brandgevaarlijke pompstations in woongebieden

'Buren van pompstation Jagtlust zijn niet eens 3 meter verwijderd van deze locatie'


Assembleelid Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur, PL) wil weten wat het beleid van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) is ten aanzien van het opzetten van brandgevaarlijke ondernemingen in bewoonde gebieden. De politica maakt zich druk om de manier waarop de overheid in de afgelopen periode toestemming aan ondernemers heeft gegeven om pompstations op te zetten in bewoonde gebieden. Dit bericht het Dagblad Suriname dinsdag 4 juli 2017. 

Tijdens de begrotingsbehandeling maandag in De Nationale Assemblee (DNA) voerde de politica aan, dat er een geval te Jagtlust in het district Commewijne is, waarbij een vergunning in 2016 door het ministerie van Handel en Industrie is verstrekt in een bebouwde kom.

Kijk vanaf 3:20:00'De buren van Jagtlust zijn niet eens 3 meter verwijderd van deze locatie. Zelfs een Hinderwetvergunning is verstrekt door de toenmalige districtscommissaris. Op 13 juni heeft de bewindsman ook een brief ontvangen van de directe bewoners betreffende bezwaar tegen deze onderneming in de omgeving. De minister van HI&T is mij ook een antwoord schuldig ten aanzien van de bovengrondse opslagtanks van het pompstation te Meerzorg. Het is een tankbom met een strekking van 15 kilometer.'

De politica verzocht de minister om niet alleen te leunen op het positief advies van de brandweer wanneer ‘het hem goed uitkomt’, omdat zij ook gevallen kent waar de brandweer negatief advies heeft gegeven, terwijl er toch een vergunning wordt verstrekt.

Collega-parlementariër William Waidoe sloot zich aan door te stellen, dat er ook een soortgelijk geval zich in Nickerie voordoet. Hier is ondanks negatief advies van de brandweer groen licht gegeven aan het bedrijf om een pompstation op te zetten.

0 comments:

Een reactie plaatsen