maandag 3 juli 2017

Korps Politie Suriname veilt zaterdag 8 juli 100 niet meer inzetbare voertuigen

Zichtdagen 4, 5 en 6 juli bij politiebureau Geyersvlijt, Basitostraat 1


Het Korps Politie Suriname (KPS) laat via haar website weten,  dat 'conform de geldende comptabiliteitsregels', honderd voor de dienst niet meer inzetbare /sloopvoertuigen (zie onderaan) in het openbaar verkocht gaan worden.

De verkoop vindt plaats op zaterdag 8 juli 2017 om negen uur 's morgens bij politiebureau Geyersvlijt aan de Basitostraat 1 (Technische Dienst).

De zichtdagen van de te veilen auto`s zijn vanaf dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 juli tussen half negen 's ochtends en half drie 's middags aan de Basitostraat 1.

Bij toewijzing dient de koper terstond 50% van het geboden bedrag te voldoen. De verkoopvoorwaarden liggen op de zichtdagen ter inzage bij de Technische Dienst van het KPS.


0 comments:

Een reactie plaatsen