maandag 17 juli 2017

Kritiek van oud-minister en bestuurskundige op ministerssalaris Van der San

'Kolder, een minister is geen ambtenaar, de hoogste ambtelijke rang is directeur' 

'Van der San heeft zaken naar zijn hand weten te zetten, onder andere door onwetendheid van functionarissen Kabinet van de President'


'Kolder. Een minister is geen ambtenaar. De hoogste ambtelijke rang is directeur.' Zo reageert een gewezen minister vandaag, 17 juli 2017, in de Ware Tijd, op mededelingen van ex-minister Eugѐne van der San van Justitie en Politie dat wie bij de overheid in een hoge functie heeft gediend en daarna in een lagere functie wordt aangesteld, niet in salariëring achteruit mag gaan. 

De ex-bewindsman is recentelijk aangesteld in zijn vorige functie als directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden bij het Kabinet van de President. Naar verluidt ontvangt hij de bezoldiging van een minister. Het is volgens Van der San in een ingezonden stuk op Starnieuws 'gebruikelijk in het ambtelijke dat je niet teruggaat in bezoldiging'. Dat is naar zijn zeggen 'de leidraad geweest om de schadeloosstelling te incorporeren in het honorarium van de directeur van het Kabinet van de President'.

Bestuurskundige August Boldewijn zegt 'niet op de hoogte te zijn' van een dergelijke redenering. Hij merkt op, dat volgens de wettelijke regeling ministers die minstens één jaar in die functie hebben gediend, na hun eervol ontslag maximaal zes maanden de bezoldiging plus emolumenten ontvangen. Mocht in de trant van Van der San worden geredeneerd, dan is het hek van de dam, aldus de deskundige.

Hij heeft de indruk, dat Van der San met zijn ruime kennis van de ambtelijke regels en de onwetendheid van de functionarissen op het Kabinet van de President 'zaken naar zijn hand heeft weten te zetten'. 'Hij kan de mensen van alles wijsmaken. Men kan dit als een foefje zien om een hoger salaris te verdienen dan wat hij eerder had als directeur.'

De bestuurskundige is van oordeel, dat indien Van der San daadwerkelijk een ministersbezoldiging krijgt, de president deze zaak opnieuw dient te bekijken.

0 comments:

Een reactie plaatsen