vrijdag 14 juli 2017

Laboratorium BOG controleert weer water

'SWM heeft eigen laboratorium waar het water dat aan de klanten wordt geleverd wordt getest'


De controle van water door het Centraal Laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) vindt weer normaal plaatst. Enige tijd kon dat niet door gebrek aan onder andere testmateriaal en apparatuur dat niet naar behoren functioneerde. BOG-coördinator Primnath Ritoe zegt vandaag, vrijdag 14 juli 2017, in de Ware Tijd, dat alles nu weer in orde is. 

Hij was onlangs op oriëntatiebezoek bij het lab en 'voor zover ik kan zeggen zijn er geen alarmerende of negatieve testen'. 

De wet schrijft voor, dat ter bescherming van de volksgezondheid alles wat eetbaar is getest moet worden, zoals gebotteld water en frisdranken. Dat geldt ook voor geïmporteerde etenswaren. Voor dit alles is het BOG verantwoordelijk. Omdat. het lab werkt op basis van de landsbegroting van vorig jaar kan niet alles dat gepland is worden uitgevoerd. Daarom worden prioriteiten gesteld.

Ritoe zegt, dat het lab meer ademruimte zal hebben wanneer de begroting van dit jaar zal zijn goedgekeurd. 'De zaken die we hebben geplaatst als lagere prioriteit kunnen we dan aanpakken.' Hij noemt het een uitdaging voor het lab op een niveau te kunnen functioneren om de status van referentie lab in de regio te behouden. Het lab is gecertificeerd en geaccrediteerd.

Ritoe benadrukt dat de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij een eigen laboratorium heeft, waar het water dat aan de klanten wordt geleverd, wordt getest. Het BOG twijfelt niet aan de testresultaten. 'We hebben een goede samenwerking met het lab van de SWM. Het Centraal Lab doet een double check en tot nu toe hebben we geen aanleiding gevonden om te twijfelen aan haar testuitslagen. Ik praat dan expliciet over de zes weken waarin ik het geheel hier coördineer.'

0 comments:

Een reactie plaatsen