dinsdag 11 juli 2017

Leden van het Openbaar Ministerie verontwaardigd

'Redenen welke de Regering aanvoert voor opzeggen vertrouwen in pg in strijd met waarheid''De leden van het Openbaar Ministerie hebben met grote verontwaardiging kennis genomen van het besluit van de Regering c.q. de President van Republiek Suriname om het vertrouwen op te zeggen in de Procureur-Generaal. 

De redenen welke de Regering daartoe aanvoert, zijn in strijd met de waarheid en brengen onnodige verstoring in de balans tussen de drie machten waardoor de beleving van de rechtstaat wordt aangetast. 

De Procureur-generaal is voor het leven benoemd ter waarborging van de onafhankelijkheid van zijn functioneren en daarmede dat van het instituut van het Openbaar Ministerie binnen de rechtsstaat. Nu artikel 142 van de Grondwet niet voor meerdere uitleg vatbaar is, ontstaat bij de leden van het Openbaar Ministerie de indruk dat de Regering c.q. de President haar onafhankelijke positie en functioneren, die verankerd zijn in de wet, niet eerbiedigt. 

Aan de Regering c.q. de President wordt in overweging gegeven haar besluit te herzien, ter voorkoming van verdere aantasting van de rechtsstaat. 

De leden van het Openbaar Ministerie
(Officieren van Justitie)'

0 comments:

Een reactie plaatsen