zaterdag 29 juli 2017

Lijnbushouders Actiecomité: 'Lijn 2 heeft te kampen met bussen van buitentrajecten'

Bussen van PL, Pontbuiten, Lijn 7, Hanna’s Lust, Paramaribo Onverwacht en Paranam Billiton op route Lijn 2

'Minister Miranda neemt afstandelijke houding aan inzake de vele knelpunten die zich voordoen binnen het openbaar vervoer'


Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van het Actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbushouders, zegt vandaag, zaterdag 29 juli 2017, in het Dagblad Suriname, dat het traject Lijn 2 te kampen heeft met bussen van allerlei buitentrajecten, waaronder die van PL, Pontbuiten, Lijn 7, Hanna’s Lust, Paramaribo Onverwacht (PO) en Paranam Billiton (PBRP). 

'Deze bussen komen op ons traject en vervoeren mensen die binnen onze route vallen. Het is inmiddels een situatie die zich jaar in en jaar uit afspeelt. En niemand doet iets hieraan. De controle ontbreekt totaal. De contactpersonen van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) zijn er alleen om na te gaan wie gereden heeft en wie niet. Dan nog kunnen zij dit niet concreet aantonen', beweert Sahadew-Lall.

Naast de PL-route wordt het traject Lijn 2 eveneens geteisterd door wanorde met de komst van de voornoemde bussen. Sahadew-Lall vraagt zich af wie nu de chaos zal herstellen als de minister van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C), Jerry Miranda, ‘een afstandelijke houding’ aanneemt omtrent de vele knelpunten die zich voordoen binnen het openbaar vervoer.

'Wij willen ordehandhaving binnen de bussector, scherpe controle vanuit de overheid, goede wetgeving voor deze sector en sancties voor hen die de regels op de verschillende trajecten overtreden.' Volgens het Actiecomité is de PLO geen efficiënt orgaan om hieraan invulling te geven. 'Anders zouden wij de dag van vandaag niet met zoveel chaos te maken krijgen. Daarom zijn wij in collectief verband samengebundeld in het Actiecomité.'

Het Actiecomité spreekt de hoop uit dat de minister van gedachte zal veranderen en een luisterend oor zal hebben voor een ieder binnen het openbaar vervoer.

0 comments:

Een reactie plaatsen