vrijdag 7 juli 2017

LVV: 'De situatie in de Nanizwamp, Nickerie, niet meer in de gevarenzone'

Regering investeert ruim Srd 15 miljoen voor oplossen probleem van overtollig water


De regering heeft ruim Srd 15 miljoen uitgetrokken voor het oplossen van het probleem van overtollig water de afgelopen drie weken in het Nani zwampgebied in Nickerie. Het geld is besteed aan het opschonen en uitdiepen van de afvoerwegen en het maken van openingen, zodat het water kon wegtrekken naar de Corantijn- en de Nickerierivier. Daarnaast is de lekbeteugelingsdam opgehoogd, zodat de omliggende landbouwgebieden in het oosten van Nickerie beschermd konden worden tegen het zwampwater. 

Dat zei Guido van der Kooye, coördinator van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West gisteren op een persconferentie, aldus vandaag, vrijdag 7 juli 2017, de Ware Tijd.

5 Jaar geleden ook problemen met lekbeteugelingsdam:


Hiermee is de situatie in de zwamp niet meer in de gevaren zone, 'maar we zijn er ook niet waar we moeten zijn. Wij streven ernaar om een waterstand te hebben van 3.25 meter Normaal Surinaams Peil (NSP)'. Enkele weken geleden was de situatie met 3.50 NSP kritiek.

August Lila, directeur van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijnproject constateert, dat sedert 28 juni het peil van het water in de zwamp daalt. Omdat het regelmatig regent zakt het peil echter niet snel. 'Dat betekent ook dat wij doorgaan met spuien van water en het ophogen van de 33,6 kilometer lange lekbeteugelingsdam. Woensdag was de waterstand 3.29 NSP. Dat betekent een daling van 21 centimeter in vergelijking met de kritieke situatie van weken geleden. Dat heeft ook de bezorgdheid bij ons doen afnemen, maar we blijven alert', zegt Lila.

Dringende maatregelen waren nodig om te voorkomen dat de lekbeteugelingsdam het zou begeven. Het waterbeheersingsoverleg orgaan van afgevaardigden van de ministeries van Regionale Ontwikkeling, en Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft besloten de openingen in de landbouwgebieden alvast dicht te maken.

0 comments:

Een reactie plaatsen